1
00:00:00,000 --> 00:00:02,643
Videli ste vo Famous in Love......

2
00:00:06,203 --> 00:00:08,163
Keď si povedal Paige,
že budete radšej kamoši,

3
00:00:08,164 --> 00:00:09,914
ani slovo som ti neverila.

4
00:00:09,915 --> 00:00:11,249
Nečakal som,
že do toho vojde ten chlap.

5
00:00:11,250 --> 00:00:13,343
Vždy keď postavia nový pľac

6
00:00:13,344 --> 00:00:14,678
ma to dostane.

7
00:00:14,679 --> 00:00:18,282
- Poďme do Vegas.
- Nemôžeme ísť s tebou do Vegas.

8
00:00:20,491 --> 00:00:21,851
Cassie pracuje ako slúžka hore bez.

9
00:00:21,852 --> 00:00:24,688
Práve som zistila,
že potrebujem asistentku na pľaci

10
00:00:24,689 --> 00:00:26,523
a ani žiadnu nepotrebujem,

11
00:00:26,524 --> 00:00:28,817
takže by si to mohla
robiť medzi prednáškami.

12
00:00:28,818 --> 00:00:30,628
Bola by som tvoja asistentka?

13
00:00:31,904 --> 00:00:34,406
Xu Yifei je na tú rolu perfektná.

14
00:00:34,407 --> 00:00:36,032
Tu postavu hrá Tangey.

15
00:00:36,033 --> 00:00:37,993
Máš padáka.

16
00:00:37,994 --> 00:00:40,996
Je v base. Je to moja mama.
Čo mám robiť?

17
00:00:40,997 --> 00:00:42,497
Pozri si na to takto.

18
00:00:42,498 --> 00:00:45,208
Teraz, sa nikto nedozvie,
že tvoji rodičia skutočne nezomreli.

19
00:00:45,209 --> 00:00:46,894
Môžeš tu ostať,
kým sa nevráti.

20
00:00:49,046 --> 00:00:50,856
Vykradli nás.

21
00:01:07,773 --> 00:01:09,524
Viac vecí naraz, huh?

22
00:01:09,525 --> 00:01:13,945
Áno, mám
veľký test z ekonomiky.

23
00:01:13,946 --> 00:01:16,715
- A už z toho prepadám.
........