1
00:00:10,173 --> 00:00:11,572
<i>V minulých dílech Shadowhunters...</i>

2
00:00:12,288 --> 00:00:14,221
Pořád k ní něco cítíš, co?

3
00:00:14,249 --> 00:00:15,444
Sklapni.

4
00:00:15,464 --> 00:00:16,663
Jaci, co se děje?

5
00:00:16,812 --> 00:00:18,578
Nejsem tvůj bratr, Clary.

6
00:00:18,661 --> 00:00:20,827
Teď, můj chlapče, zjistíš,

7
00:00:21,230 --> 00:00:24,164
co to znamená být Herondale.

8
00:00:24,199 --> 00:00:25,487
Ta runa agónie

9
00:00:27,624 --> 00:00:30,078
mě donutila oživit vzpomínky,
které jsem se snažil

10
00:00:30,199 --> 00:00:31,164
po staletí zapomenout.

11
00:00:31,200 --> 00:00:32,432
Mama!

12
00:00:32,468 --> 00:00:34,134
Řekni mi, jak to mám napravit.

13
00:00:34,169 --> 00:00:35,202
Nějaká poslední slova?

14
00:00:39,408 --> 00:00:41,208
Ještě někdo chce ránu? Pojďte!

15
00:00:41,243 --> 00:00:42,275
Je to světlomilec.

16
00:00:42,311 --> 00:00:43,343
To sakra jsem.

17
00:00:48,250 --> 00:00:49,416
Dobře.

18
00:00:49,451 --> 00:00:51,151
Otevři.

19
00:00:53,522 --> 00:00:55,522
Tak nějak jsem ti zarezervovala vystoupení.

20
00:00:55,557 --> 00:00:58,158
Dobře.

21
00:00:58,193 --> 00:01:01,094
Clary, tohle je úžasné. Ale...

22
00:01:01,130 --> 00:01:02,562
Rocková solidní panda tak trochu zanikla.

23
00:01:02,598 --> 00:01:05,399
Už není žádná rocková.
Ani solidní. Jsem jenom...

24
00:01:05,434 --> 00:01:07,200
samotná panda.

25
00:01:07,236 --> 00:01:09,269
........