1
00:00:02,586 --> 00:00:04,546
<i>Zodpovední za túto šou</i>

2
00:00:04,588 --> 00:00:08,383
<i>sa rozhodli vyskúšať ju v Jersey.</i>

3
00:00:08,634 --> 00:00:10,344
<i>Výsledkom toho je,
že si myslia o vás hlupákoch,</i>

4
00:00:10,427 --> 00:00:13,222
<i>že ste príliš hlúpi na to,
aby ste pochopili môj majstrovský kúsok.</i>

5
00:00:13,263 --> 00:00:16,433
<i>Tak počúvajte, hlupáci
a nechajte ma vyjsť na pódium.</i>

6
00:00:16,725 --> 00:00:18,852
<i>Svet sa rozpadol,
nikto nemá žiadne jedlo,</i>

7
00:00:18,894 --> 00:00:21,188
<i>ropa stojí 2 tisíc za barel
a jediným východiskom</i>

8
00:00:21,230 --> 00:00:24,274
<i>z tohto zasraného sveta
sú tajné preteky</i>

9
00:00:24,316 --> 00:00:27,694
<i>s výhrou 10 miliónov
dolárov v hotovosti.</i>

10
00:00:27,819 --> 00:00:33,200
<i>Ale je v tom jeden háčik:
všetky autá jazdia na ľudskú krv.</i>

11
00:00:33,283 --> 00:00:36,411
<i>Vitajte v "Krvavých pretekoch."</i>

12
00:00:37,496 --> 00:00:41,500
OBLASŤ KALIFORNIE,
ROK 1999.

13
00:01:20,205 --> 00:01:23,417
- Pekné fáro.
- Mal by si vidieť motor.

14
00:01:24,251 --> 00:01:26,753
Chceš, aby som sa na to pozrel?
Som dosť šikovný.

15
00:01:26,795 --> 00:01:28,297
Tak to sa stavím.

16
00:01:28,338 --> 00:01:30,424
No tak.

17
00:01:30,674 --> 00:01:34,469
Ak sa mi chceš pozrieť pod kapotu,
najprv mi musíš zaplatiť večeru.

18
00:01:36,263 --> 00:01:37,764
Možno inokedy.

19
00:01:38,015 --> 00:01:39,600
Hej.

20
00:01:40,434 --> 00:01:42,269
Kam sa zberáš?

21
00:01:43,187 --> 00:01:46,481
Ja ... už meškám.

22
00:01:46,523 --> 00:01:49,151
Do západu slnka musím byť v LA.

........