1
00:00:11,345 --> 00:00:13,305
<i>Zodpovední za túto šou</i>

2
00:00:13,347 --> 00:00:17,142
<i>sa rozhodli vyskúšať ju v Jersey.</i>

3
00:00:17,392 --> 00:00:19,102
<i>Výsledkom toho je,
že si myslia o vás hlupákoch,</i>

4
00:00:19,186 --> 00:00:21,980
<i>že ste príliš hlúpi na to,
aby ste pochopili môj majstrovský kúsok.</i>

5
00:00:22,022 --> 00:00:25,192
<i>Tak počúvajte, hlupáci
a nechajte ma vyjsť na pódium.</i>

6
00:00:25,484 --> 00:00:27,611
<i>Svet sa rozpadol,
nikto nemá žiadne jedlo,</i>

7
00:00:27,653 --> 00:00:29,947
<i>ropa stojí 2 tisíc za barel
a jediným východiskom</i>

8
00:00:29,988 --> 00:00:33,033
<i>z tohto zasraného sveta
sú tajné preteky</i>

9
00:00:33,075 --> 00:00:36,453
<i>s výhrou 10 miliónov
dolárov v hotovosti.</i>

10
00:00:36,578 --> 00:00:41,959
<i>Ale je v tom jeden háčik:
všetky autá jazdia na ľudskú krv.</i>

11
00:00:42,042 --> 00:00:45,170
<i>Vitajte v "Krvavých pretekoch."</i>

12
00:00:46,255 --> 00:00:50,259
OBLASŤ KALIFORNIE,
ROK 1999.

13
00:01:28,964 --> 00:01:32,176
- Pekné fáro.
- Mal by si vidieť motor.

14
00:01:33,010 --> 00:01:35,512
Chceš, aby som sa na to pozrel?
Som dosť šikovný.

15
00:01:35,554 --> 00:01:37,055
Tak to sa stavím.

16
00:01:37,097 --> 00:01:39,183
No tak.

17
00:01:39,433 --> 00:01:43,228
Ak sa mi chceš pozrieť pod kapotu,
najprv mi musíš zaplatiť večeru.

18
00:01:45,022 --> 00:01:46,523
Možno inokedy.

19
00:01:46,773 --> 00:01:48,358
Hej.

20
00:01:49,193 --> 00:01:51,028
Kam sa zberáš?

21
00:01:51,945 --> 00:01:55,240
Ja ... už meškám.

22
00:01:55,282 --> 00:01:57,910
Do západu slnka musím byť v LA.

........