1
00:00:26,340 --> 00:00:29,832
Dobrý večer
rodičia, deti,

2
00:00:30,210 --> 00:00:32,974
opatrovateľky a prísediaci.

3
00:00:33,680 --> 00:00:37,446
Dnešná diskusia sa zaoberá
pálčivým problémom,

4
00:00:37,617 --> 00:00:41,713
ktorému čelia všetci rodičia,
ktorí dozerajú na svoje deti.

5
00:00:42,456 --> 00:00:45,118
Je naozaj spolužitie možné?

6
00:00:45,759 --> 00:00:48,694
Problémom tínedžerov
sa venuje veľa diskusie,

7
00:00:48,829 --> 00:00:53,562
ale ja by som rád niečo povedal
za ich otcov v strednom veku.

8
00:00:54,201 --> 00:00:58,228
Otec v strednom veku
je vydedencom spoločnosti.

9
00:00:58,305 --> 00:01:02,765
Mládež si ho vôbec nevšíma,
iba keď mu ukradne puklice,

10
00:01:03,076 --> 00:01:06,011
tie tradičné symboly
mužnosti.

11
00:01:06,613 --> 00:01:10,709
Jazdiť môže len po tej zaprášenej
ceste k smerom senilite

12
00:01:10,784 --> 00:01:12,843
v starom vytunenom aute.

13
00:01:13,186 --> 00:01:19,284
Navždy odsúdený len ako divák
v životnom závode dragsterov.

14
00:01:19,726 --> 00:01:24,857
Samozrejme, hocijaké spojenie medzi týmto
predslovom a dnešný príbehom je náhoda.

15
00:01:27,247 --> 00:01:37,907
SYLVIA

16
00:01:51,758 --> 00:01:52,747
Sylvia!

17
00:01:54,261 --> 00:01:56,456
Sylvia, čo to preboha s tým robíš?

18
00:01:57,431 --> 00:02:00,400
Nič. Len som sa snažila prísť
na to ako funguje.

19
00:02:02,135 --> 00:02:05,002
Vieš, nikdy predtým som zbraň
nevidela, len vo filmoch.

20
00:02:05,272 --> 00:02:06,899
Ale odkiaľ ju máš?

21
00:02:07,073 --> 00:02:08,062
Kúpila som ju.

22
00:02:09,376 --> 00:02:11,571
Čo sa na mňa tak pozeráš?
........