1
00:00:01,509 --> 00:00:03,544
?

2
00:00:25,569 --> 00:00:27,370
Ne. Ne, ne, ne, ne.

3
00:00:27,404 --> 00:00:28,304
Tohle <i>nemůžu</i> dovolit.

4
00:00:28,338 --> 00:00:30,506
Pak proti mě pozdvihni meč

5
00:00:30,540 --> 00:00:33,809
a za to by tě můj otec <i>nechal</i> zemřít.

6
00:00:40,083 --> 00:00:41,350
Jsi tu.

7
00:00:41,385 --> 00:00:43,319
Jsem.

8
00:00:43,353 --> 00:00:44,720
Miluji tě.

9
00:00:44,755 --> 00:00:45,821
Já tebe.

10
00:00:48,422 --> 00:00:51,057
Jsem si jistý, že jako
služebnou, tě musí těšit,

11
00:00:51,092 --> 00:00:52,859
jak jsou pravidla veronské společnosti

12
00:00:52,894 --> 00:00:54,504
bagatelizována přímo před tvým zrakem.

13
00:00:54,539 --> 00:00:58,131
Přesně tak, můj pane, jsem
nejen služebná,<i>ale</i> i Kapuletová.

14
00:00:58,166 --> 00:00:59,666
Nesouhlasíš s tímto?

15
00:00:59,700 --> 00:01:01,568
- Nikoliv.
- Ani já ne.

16
00:01:01,602 --> 00:01:03,345
Benvolio Montek.

17
00:01:04,398 --> 00:01:05,872
Rosaline Kapuletová.

18
00:01:06,592 --> 00:01:08,975
Bratr Lorenzo: Můžeme začít?

19
00:01:10,244 --> 00:01:11,745
Tohle je šílenství, otče.

20
00:01:11,779 --> 00:01:13,480
Nechápu, jak můžete zprostředkovat svatbu

21
00:01:13,514 --> 00:01:15,138
- mezi Kapuletovou a Montakem.
- Rosaline.

22
00:01:15,172 --> 00:01:17,250
Protože jsem v letošním
létě viděl již příliš

23
00:01:17,285 --> 00:01:19,186
mnoho pohřbů mezi oběma rodinami.

24
00:01:19,220 --> 00:01:21,321
A kdo jsme abych tvrdili, že láska neuspěje tam,
........