1
00:00:48,049 --> 00:00:51,761
STRAŠÁCI

2
00:02:44,832 --> 00:02:47,793
- To je pro nás?
- Ne, pro tebe.

3
00:02:47,877 --> 00:02:49,837
- Co je to?
- Past na lidi.

4
00:02:50,337 --> 00:02:52,882
To se dřív líčilo na pytláky.

5
00:02:53,340 --> 00:02:54,675
Ahoj, Amy.

6
00:02:54,717 --> 00:02:57,136
- Ahoj, Charlie.
- Kam s tím, pane Sumnere?

7
00:02:57,219 --> 00:03:00,347
- Tam dozadu.
- Je to těžký, pane Sumnere.

8
00:03:00,723 --> 00:03:03,350
Divím se,
že si mě ještě pamatuješ.

9
00:03:03,392 --> 00:03:05,352
Kam to dáme, Amy?

10
00:03:05,394 --> 00:03:08,355
Kam chceš.
Je to tvůj dárek.

11
00:03:08,481 --> 00:03:10,983
- Všechno nejlepší.
- Díky.

12
00:03:11,067 --> 00:03:13,444
- Opatrně.
- Proč se divíš?

13
00:03:13,611 --> 00:03:17,198
- To je to tak dlouho, Charlie?
- Vídali jsme se jenom v létě.

14
00:03:19,033 --> 00:03:21,702
Davide, to je můj kamarád
Charlie Venner.

15
00:03:21,744 --> 00:03:23,704
Můj manžel David Sumner.

16
00:03:23,746 --> 00:03:25,915
- Pane Vennere.
- Pro vás Charlie.

17
00:03:26,916 --> 00:03:28,084
Pracujete tady?

18
00:03:28,125 --> 00:03:29,835
Příležitostně.

19
00:03:30,002 --> 00:03:31,921
- Pomůžete mi?
- Ano.

20
00:03:32,505 --> 00:03:34,965
- David je matematik.
- Co chcete chytat?

21
00:03:35,007 --> 00:03:37,676
- Trochu klidu.
- Aha, učí počty.

22
00:03:37,760 --> 00:03:39,178
........