1
00:00:01,926 --> 00:00:05,749
Útočili na nás a potřebovali
jsme pomoct.

2
00:00:05,773 --> 00:00:08,919
Ať je tu cokoliv, je to naštvané.

3
00:00:08,943 --> 00:00:11,001
Pane Bože!

4
00:00:11,025 --> 00:00:14,123
Připadá mi to jako by
tu se mnou něco leželo.

5
00:00:14,147 --> 00:00:16,934
- V pořádku?
- Přicházím o rozum.

6
00:00:16,958 --> 00:00:20,856
Hraje si to s námi.
Teď jsme tu jen my dva.

7
00:00:20,880 --> 00:00:23,675
- A ještě něco.
- A ještě něco.

8
00:01:03,256 --> 00:01:05,170
<i><b>Paranormal Lockdown s01e02</b></i>

9
00:01:05,194 --> 00:01:08,652
Přepis, překlad a časování:
dom.smrc

10
00:01:10,583 --> 00:01:15,111
<i>Hlavní historickou ulici v Lawrenceburgu v
Kentucky lemují líbezné obchůdky</i>

11
00:01:15,135 --> 00:01:20,928
<i>a atrakce. Starý hotel
Anderson mezi ně nepatří.</i>

12
00:01:20,952 --> 00:01:25,408
<i>Smrt několika hostů odrážela
bezútěšnost jejich životů.</i>

13
00:01:25,432 --> 00:01:28,925
<i>Sebevražda a požár si vyžádaly
minimálně tři.</i>

14
00:01:28,949 --> 00:01:36,229
<i>Před 30 lety zavřela ubytovna své
dveře přechodným a nešťastným hostům,</i>

15
00:01:36,253 --> 00:01:40,778
<i>někteří se však, zdá se, nikdy
neodhlásili a dávají najevo,</i>

16
00:01:40,802 --> 00:01:43,333
<i>že si nepřejí být rušeni.</i>

17
00:01:43,357 --> 00:01:47,020
<i>Jakýkoliv pokus o opravu
zanedbaných místností vedl k</i>

18
00:01:47,044 --> 00:01:51,021
<i>nevysvětlitelným fyzickým napadením
po kterých zůstaly ostré kousance.</i>

19
00:01:51,045 --> 00:01:55,765
<i>Nyní dorazili Nick s Katrinou,
které si zavolal majitel hotelu,</i>

20
00:01:55,789 --> 00:01:59,666
<i>aby zbavili strašidelnou budovu
kohokoliv nebo čehokoliv,</i>

21
00:01:59,690 --> 00:02:02,649
<i>co tu již není vítáno.</i>

........