1
00:00:08,279 --> 00:00:13,221
OSOBY A DĚJ JSOU SMYŠLENÉ,
PODOBNOST SE SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ

2
00:00:13,855 --> 00:00:17,444
ODDĚLENÍ KRYCÍCH LEGEND
Překlad: datel071

3
00:01:04,334 --> 00:01:07,374
V klidu si všechno sbal.
Sibel tě pak vyprovodí.

4
00:01:10,435 --> 00:01:11,940
Pojď se rozloučit.

5
00:01:48,365 --> 00:01:49,359
Jeď.

6
00:02:10,213 --> 00:02:12,905
SMRTÍCÍ ATENTÁT
NA AHMADA ŠAHANAHA

7
00:02:16,063 --> 00:02:20,461
TURECKO: SMRTÍCÍ ATENTÁT
NA AHMADA ŠAHANAHA

8
00:02:28,716 --> 00:02:30,458
<i>Henri Duflot. Mluvte.</i>

9
00:02:31,356 --> 00:02:35,271
Dobrý den, tady Marie-Jeanne.
Asi máme problém.

10
00:02:36,801 --> 00:02:37,980
Na shledanou.

11
00:02:59,732 --> 00:03:02,055
- Nemáš dobrý den?
- Ne.

12
00:03:04,228 --> 00:03:06,533
Nedaří se mi zastihnout
Henriho Duflota.

13
00:03:07,333 --> 00:03:08,636
Nevíš, kde je?

14
00:03:11,688 --> 00:03:13,650
Dneska s ním máš schůzku, ne?

15
00:03:16,500 --> 00:03:18,445
Vyřiď mu, že s ním chci mluvit.

16
00:03:21,484 --> 00:03:24,097
- Rozhodl ses, že mě vytočíš?
- Jo.

17
00:03:25,478 --> 00:03:26,851
Daří se ti to.

18
00:03:36,298 --> 00:03:41,145
Kvůli Šahanahově smrti už nemůžeme
Cochise kontaktovat skrze vyjednávací kanál.

19
00:03:41,173 --> 00:03:44,287
Takže využijeme vzkaz,
který nám poslal na tom schématu výhybek,

20
00:03:44,313 --> 00:03:46,812
a zorganizujeme schůzku.

21
00:03:46,842 --> 00:03:52,379
GPS souřadnice, které nám předal,
odpovídají městu Džarábulus na severu Sýrie.

22
00:03:52,851 --> 00:03:56,634
Předal nám rovněž datum - 31. října.

........