1
00:00:09,818 --> 00:00:12,182
Naše banka Shin Heung

2
00:00:12,302 --> 00:00:14,568
získala novou zahraniční investici.

3
00:00:14,688 --> 00:00:20,331
Kim Do Hyun, generální ředitel
Value Asset 21, oznámí podrobnosti.

4
00:00:26,624 --> 00:00:27,988
Dobrý den.

5
00:00:28,108 --> 00:00:31,011
Jsem Kim Do Hyun z Value Asset 21.

6
00:00:31,131 --> 00:00:36,570
<i>Rád bych představil Jamese Junga,</i>

7
00:00:36,571 --> 00:00:42,504
<i>generálního partnera Lone America.</i>

8
00:01:14,754 --> 00:01:18,588
James se spojil s Kim Do Hyunem
a investoval do banky Shin Heung.

9
00:01:19,897 --> 00:01:21,716
Zrovna jsem to viděla.

10
00:01:21,836 --> 00:01:25,088
Nebude to obrovský problém,
pokud stáhne peníze z Han Young

11
00:01:25,208 --> 00:01:27,252
a investuje je do Shin Heung?

12
00:01:28,179 --> 00:01:33,237
Kim Do Hyun a Shin Heung
nevědí, co je James zač,

13
00:01:34,201 --> 00:01:36,874
a přijmout jeho peníze,
bylo hodně hloupé rozhodnutí.

14
00:01:37,801 --> 00:01:42,437
Ale v téhle chvíli
jim zajistilo investici.

15
00:01:42,557 --> 00:01:47,343
Předpokládám,
že jim to zvedne hodnocení.

16
00:01:47,463 --> 00:01:49,626
Neměla byste prozradit informace

17
00:01:49,627 --> 00:01:52,361
o Jamesovi a Lone Asia,
aby k tomu nedošlo?

18
00:02:04,823 --> 00:02:08,295
Děkujeme vám, že jste udělal
tak významné rozhodnutí.

19
00:02:11,096 --> 00:02:14,205
Rozhodli jsme se investovat
do banky Shin Heung

20
00:02:14,325 --> 00:02:18,987
na základě objektivního posudku
o budoucí hodnotě a potenciálu banky.

21
00:02:20,368 --> 00:02:24,513
Úspěch finanční organizace
určují lidské zdroje.

22
00:02:24,633 --> 00:02:26,655
A protože banka Shin
Heung spolupracuje
........