1
00:00:01,000 --> 00:00:02,736
Já jsem Xavier. S "X".

2
00:00:02,766 --> 00:00:04,595
Tvůj život je hrozná sranda.

3
00:00:04,625 --> 00:00:06,415
- Musím žít, dokud mohu.
- Co to znamená?

4
00:00:06,445 --> 00:00:08,117
Lidstvu na Zemi

5
00:00:08,147 --> 00:00:10,206
zbývá jen 8 měsíců a 12 dní.

6
00:00:10,236 --> 00:00:13,624
- To myslíš vážně?
- Jo, apokalypsa je, no, blízko.

7
00:00:14,745 --> 00:00:15,811
Tohle je můj apokalist.

8
00:00:15,841 --> 00:00:17,788
Jsou to všechny věci,
které chci udělat,

9
00:00:17,818 --> 00:00:18,881
než bude po všem.

10
00:00:24,323 --> 00:00:25,437
Jdeš do toho?

11
00:00:25,467 --> 00:00:28,222
V minulých dílech No Tomorrow...
Tenkrát večer při kvízu

12
00:00:28,252 --> 00:00:29,786
mi Deirdre zašeptala do ucha

13
00:00:29,788 --> 00:00:30,875
a něco se stalo.

14
00:00:30,905 --> 00:00:32,877
Měl jsem něco, co by
se dalo popsat jen...

15
00:00:32,907 --> 00:00:35,179
jako totální ušní orgasmus.

16
00:00:35,209 --> 00:00:37,109
Nechci se vdávat.

17
00:00:37,544 --> 00:00:40,246
Tak jaký je ten nový chlap?

18
00:00:40,248 --> 00:00:42,514
S Xavierem je hrozná zábava!

19
00:00:42,516 --> 00:00:44,183
Šílená zábava. Jako...

20
00:00:44,185 --> 00:00:45,650
by se mi v posledních týdnech

21
00:00:45,652 --> 00:00:49,221
celý svět otevřel, víš?

22
00:00:52,837 --> 00:00:55,630
Klíč k mé filosofii...

23
00:00:56,596 --> 00:00:59,898
je vyždímat život

24
00:00:59,900 --> 00:01:02,233
až do morku, dokud můžeš.
........