1
00:00:01,546 --> 00:00:03,386
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,562 --> 00:00:05,499
<i>To je major Kuzněcov.</i>

3
00:00:05,524 --> 00:00:08,074
<i>Dal jsem mu svolení
prohledat můj pokoj.</i>

4
00:00:08,132 --> 00:00:13,702
<i>Pokud nemají důkaz,
že jsi spáchal vlastizradu...</i>

5
00:00:13,727 --> 00:00:15,436
<i>jsi v pohodě.</i>

6
00:00:17,101 --> 00:00:19,187
<i>Jde o to, Jekatěrino Petrovno...</i>

7
00:00:19,913 --> 00:00:22,999
<i>Možná máte ve vedení
s někým nějakou dohodu?</i>

8
00:00:23,024 --> 00:00:24,734
<i>Potřebujeme jméno.</i>

9
00:00:24,759 --> 00:00:26,867
<i>Nespojí si to s vámi.</i>

10
00:00:26,905 --> 00:00:28,705
<i>Muž, kterého jsi
vyfotila s Jevgenijou,</i>

11
00:00:28,708 --> 00:00:31,376
<i>je důstojník SIS-1.</i>

12
00:00:31,377 --> 00:00:34,069
Centrála ji bude asi chtít
zpět v Moskvě i s ním,

13
00:00:34,094 --> 00:00:36,185
aby ten poměr
mohli použít proti němu.

14
00:00:36,186 --> 00:00:38,930
Ve škole jsou kluci.
Opravdoví idioti.

15
00:00:38,955 --> 00:00:43,000
Když se k nim přidám,
bude to mít Paša hodně zlé.

16
00:00:43,025 --> 00:00:46,091
Tak špatné, že ho matka bude
chtít vzít zpátky do Moskvy?

17
00:00:46,092 --> 00:00:49,122
Když jdete temnotou,
<i>neznáte odpověď,</i>

18
00:00:49,128 --> 00:00:52,864
<i>ale máte instinkt,
který říká, jak jít kupředu.</i>

19
00:00:52,865 --> 00:00:55,934
<i>Všichni jsme stroje.</i>

20
00:00:55,935 --> 00:00:57,735
Chci odtud vypadnout.

21
00:00:57,737 --> 00:00:59,703
Měli bychom jít.

22
00:01:01,904 --> 00:01:03,539
Myslím to vážně.

23
........