1
00:00:00,000 --> 00:00:06,122
Znám všechny ty záhady a legendy.
Jsme úplně první, kdo tam bude vyšetřovat.

2
00:00:06,146 --> 00:00:10,973
Je tu ještě něco jiného,
co se mnou chce komunikovat?

3
00:00:10,997 --> 00:00:12,729
Chtěli byste, abychom odešli?

4
00:00:12,753 --> 00:00:16,387
Co to kruci... Zůstaň tady.
Zůstaň tady.

5
00:00:16,411 --> 00:00:19,099
Je to tady dole, tady dole.
Utíká to.

6
00:00:21,923 --> 00:00:23,856
Potřebuju pomoc.

7
00:01:02,167 --> 00:01:04,304
<b><i>Paranormal Lockdown s01e03</i></b>

8
00:01:04,304 --> 00:01:07,038
Přepis, překlad a časování:
dom.smrc

9
00:01:10,291 --> 00:01:15,328
<i>Hrad Franklin. Velkolepé viktoriánské
sídlo chráněné železným plotem</i>

10
00:01:15,352 --> 00:01:19,916
<i>v Clevelandu v Ohiu. Ale chrání tyto
železné tyče něco víc,</i>

11
00:01:19,940 --> 00:01:26,254
<i>než jen krásný dům? Jsou uvnitř uzamčená
temná a tragická rodinná tajemství?</i>

12
00:01:26,278 --> 00:01:29,826
<i>Když se do tohoto domu v roce 1880
přestěhoval bohatý imigrant</i>

13
00:01:29,850 --> 00:01:35,653
<i>Hannes Tiedemann s rodinou, jeho žena
Luis mu už porodila 3 malé děti.</i>

14
00:01:35,677 --> 00:01:41,684
<i>Ale pár si v tomto překrásném domě užíval
jen jeden rok, než zemřela jejich dcera,</i>

15
00:01:41,708 --> 00:01:47,895
<i>Emma. O 4 roky později zemřela paní
Tiedemannová a dům zaplavila temnota,</i>

16
00:01:47,919 --> 00:01:53,304
<i>která tu zůstává dodnes. Nicka a
Katrinu zaujali výpovědi o plačícím dítěti,</i>

17
00:01:53,328 --> 00:01:58,405
<i>dívce v bílých šatech a o ženě, která
vyhlíží z oken v patře </i>

18
00:01:58,836 --> 00:02:01,251
<i>v černých smutečních šatech.</i>

19
00:02:01,275 --> 00:02:07,344
<i>Budou prvním paranormálním týmem, který
bude vyšetřovat strašení na hradě Franklin.</i>

20
00:02:07,368 --> 00:02:13,590
To očekávání, než dojedeme k tomuto místu
mě zabíjí. Čekám na to už 15 let.

21
00:02:13,614 --> 00:02:19,648
Studoval jsem to místo. Znám všechny
ty záhady a legendy, ale nevím,
........