1
00:00:01,708 --> 00:00:03,556
Nerozumiem tomu.

2
00:00:05,903 --> 00:00:09,242
Povedal som ti.
Je užitočnejší živý než mŕtvy.

3
00:00:10,403 --> 00:00:11,976
Užitočnejší pre koho?

4
00:00:12,096 --> 00:00:13,548
To ti nemôžem povedať.

5
00:00:13,668 --> 00:00:15,783
Vláda ponúkla Carlosovi Mejiovi, mužovi

6
00:00:15,903 --> 00:00:18,697
ktorý ma chladnokrvne zabil obchod?

7
00:00:20,113 --> 00:00:21,250
Áno.

8
00:00:22,028 --> 00:00:23,867
A ty si to nechal tak.

9
00:00:24,254 --> 00:00:26,098
Nemal som na výber, Cali.

10
00:00:26,132 --> 00:00:27,992
Nemal si na výber.

11
00:00:28,742 --> 00:00:30,369
To sa mi na teba nepodobá.

12
00:00:40,356 --> 00:00:42,449
- Mills.
- Musíš prísť.

13
00:00:42,569 --> 00:00:44,935
- Čo sa deje?
- Poviem ti keď prídeš.

14
00:00:45,055 --> 00:00:47,753
- Nie, teraz.
- Presúvajú Mejiu.

15
00:00:48,140 --> 00:00:49,544
Musím ísť.

16
00:01:13,668 --> 00:01:14,793
Choď.

17
00:01:23,757 --> 00:01:25,657
Spojte sa s NSA, NRO, Langley.

18
00:01:25,692 --> 00:01:28,027
S kýmkoľvek pre
rýchle satelitné pokrytie.

19
00:01:28,061 --> 00:01:29,461
- Čo?
- Hovoria,

20
00:01:29,496 --> 00:01:30,896
že teraz tomu velí FBI.

21
00:01:30,930 --> 00:01:33,532
Keď im doručíme Mejiu,
sme prepustení.

22
00:01:33,652 --> 00:01:34,782
Povedal kto?

23
00:01:34,902 --> 00:01:37,417
- Nie, neodpovedaj mi.
- Biely dom.

........