1
00:00:01,300 --> 00:00:06,500
<b>DLOUHÉ VLASY SMRTI</b>

2
00:00:06,599 --> 00:00:10,599
<i>pro horrorplace.org</i>

3
00:01:38,900 --> 00:01:43,100
Na konci 15.století, postihly
lidstvo násilí..

4
00:01:43,500 --> 00:01:47,600
pověry a hrozné zlo.

5
00:02:35,677 --> 00:02:39,806
Adele Karnstein, přišel tvůj čas.
Buď silná a neztrácej víru.

6
00:02:39,848 --> 00:02:42,559
Pán tě ušetří, pokud jsi nevinná.

7
00:02:58,491 --> 00:03:01,243
- To je ona.
- Čarodějnice.

8
00:03:01,244 --> 00:03:03,913
Bože, ochraňuj nás před
jejím prokletím.

9
00:03:04,581 --> 00:03:06,082
Kde jsou ty její dcery?

10
00:03:06,207 --> 00:03:09,085
Kdo je dcerou čarodějnice,
je dcerou ďábla..

11
00:03:09,252 --> 00:03:10,962
Ta mladší žije na zámku,

12
00:03:11,087 --> 00:03:13,923
ale nikdo nikdy neviděl tu starší.

13
00:03:51,502 --> 00:03:53,671
Kurte, dal jste rozkaz,

14
00:03:53,796 --> 00:03:55,256
aby sem byla přivedena starší
dcera té čarodejnice?

15
00:03:55,381 --> 00:03:57,258
Ano, pane, ale není k nalezení.

16
00:03:57,383 --> 00:04:00,720
Pátrání bylo obtížné,
protože ji v zámku nikdo nezná.

17
00:04:00,887 --> 00:04:03,306
Nesmí uniknout Boží spravedlnosti.

18
00:04:03,389 --> 00:04:06,184
Stejně jako její matka,
je podezřelá z čarodějnictví.

19
00:04:09,896 --> 00:04:12,232
Grumaldo, vemte to děvče s sebou.

20
00:04:12,482 --> 00:04:14,984
Kurte, zintenzivněte pátrání.

21
00:04:15,026 --> 00:04:17,237
Chci tu dívku mít dnes tady na zámku.

22
00:04:35,964 --> 00:04:37,590
Kdo jsi? Co tu chceš?

23
00:04:37,674 --> 00:04:39,550
- Musím mluvit s hrabětem Humboldtem.
- Ven!
........