1
00:00:46,100 --> 00:00:50,900
<i>"Silver Arrow" do
Pittsburghu a do Chicaga</i>

2
00:00:51,100 --> 00:00:54,100
<i>vyjíždí za hodinu.</i>

3
00:01:53,200 --> 00:01:57,000
<i>To je hrozné, člověk se
nechá tak lehce rozhodit,</i>

4
00:01:57,100 --> 00:02:00,200
<i>že pak není schopný rozumně přemýšlet,</i>

5
00:02:00,400 --> 00:02:04,100
<i>dělat věci jako dřív.</i>

6
00:02:04,200 --> 00:02:07,700
<i>Nic mu nejde, nemůže být s kamarády.</i>

7
00:02:07,800 --> 00:02:10,900
<i>Asi začne brát život příliš vážně.</i>

8
00:02:11,700 --> 00:02:14,600
<i>Teď se to stalo mně,</i>

9
00:02:15,700 --> 00:02:19,400
<i>je to tak tři dny, ještě
před zápasem s Rodriguezem.</i>

10
00:04:25,600 --> 00:04:27,100
- Haló?
- Haló, Davey.

11
00:04:27,300 --> 00:04:29,300
<i>- Co je?</i>
- Jak se máš?

12
00:04:29,500 --> 00:04:32,700
<i>Je dost pozdě. Nebaví mě čekat.</i>

13
00:04:32,800 --> 00:04:38,200
Vem si taxi. Mám něco s
autem. Uvidíme se v aréně.

14
00:04:38,400 --> 00:04:40,400
<i>- OK.</i>
- Dobře, měj se.

15
00:06:55,400 --> 00:06:58,500
- Asi si užíváš.
- Co tím myslíš?

16
00:06:59,800 --> 00:07:02,800
- Je od nás z domu.
- Aha.

17
00:07:02,900 --> 00:07:05,400
- Dobrý boxer.
- Boxer?

18
00:07:05,500 --> 00:07:07,100
Jo.

19
00:07:07,300 --> 00:07:11,700
Dnes má zápas. Uvidíme ho v televizi.

20
00:07:25,300 --> 00:07:26,900
<i>Drahý Davey,</i>

21
00:07:27,000 --> 00:07:29,600
<i>skoro měsíc jsme o tobě neslyšeli,</i>

22
00:07:29,700 --> 00:07:33,100
<i>bylo nám to divné. Je všechno v pořádku?</i>

23
00:07:33,200 --> 00:07:35,800
........