1
00:00:07,324 --> 00:00:11,162
Prima uvádí

2
00:00:21,130 --> 00:00:22,965
Hudba

3
00:00:26,677 --> 00:00:29,054
Střih

4
00:00:31,182 --> 00:00:32,641
Kamera

5
00:00:42,234 --> 00:00:44,528
Výroba

6
00:00:47,448 --> 00:00:49,658
Produkce

7
00:00:53,621 --> 00:00:55,498
Režie

8
00:00:59,793 --> 00:01:03,297
SVĚT PODLE PUTINA

9
00:01:03,339 --> 00:01:05,049
2. ČÁST

10
00:01:05,424 --> 00:01:07,468
Následující film vychází z rozhovorů

11
00:01:07,593 --> 00:01:10,304
natočených mezi červencem 2015
a únorem 2017.

12
00:01:10,763 --> 00:01:11,597
PROSINEC 2001

13
00:01:11,639 --> 00:01:17,978
<i>Došel jsem na to, že smlouva ABM
překáží naší vlastní vládě rozvíjet cesty,</i>

14
00:01:18,103 --> 00:01:21,440
<i>jak do budoucna chránit
náš lid před teroristy</i>

15
00:01:21,482 --> 00:01:24,985
<i>nebo před raketovými útoky
zločinných států</i>

16
00:01:25,361 --> 00:01:28,823
<i>Dnes jsem oficiálně
oznámil Rusku,</i>

17
00:01:28,864 --> 00:01:35,579
<i>že USA od této téměř 30 let
staré smlouvy odstupují.</i>

18
00:01:37,456 --> 00:01:42,169
Smlouva ABM byla základním pilířem
systému mezinárodní bezpečnosti

19
00:01:42,211 --> 00:01:46,298
Byl to základ
mezinárodní bezpečnosti.

20
00:01:47,424 --> 00:01:49,635
Nejdřív mě přemlouval,

21
00:01:49,802 --> 00:01:54,181
prezident Clinton, abych odstoupení
USA od této smlouvy podpořil.

22
00:01:56,892 --> 00:01:59,645
Pokud vím, byl předsedou
demokratické strany...

23
00:01:59,687 --> 00:02:02,731
........