1
00:00:09,587 --> 00:00:11,654
Jehlice na kosti.

2
00:00:13,008 --> 00:00:14,933
Není v co věřit.

3
00:00:14,935 --> 00:00:17,469
Nitě na svaly.

4
00:00:17,652 --> 00:00:19,037
Když umřeš, shniješ.

5
00:00:19,039 --> 00:00:22,174
Barva na kůži.

6
00:00:22,176 --> 00:00:24,666
Jsou to jen příběhy.
Jen vzdušné zámky,

7
00:00:24,691 --> 00:00:27,913
ale horší, protože vzduch
alespoň existuje.

8
00:00:28,126 --> 00:00:30,393
Dej mi mou minci, mrtvá ženo.

9
00:00:31,930 --> 00:00:35,108
- Byla to láska?
- Předpokládám, že teď je.

10
00:00:35,133 --> 00:00:37,095
Sáhnu pod ty tvoje žebra

11
00:00:37,120 --> 00:00:40,104
a vytrhnu z tebe tu minci jako malinu.

12
00:00:40,658 --> 00:00:42,026
Vem nás do Kentucky.

13
00:00:42,051 --> 00:00:45,090
Řeknu ti, kde najdeš svého džina.
Kde najít tunu bohů,

14
00:00:45,115 --> 00:00:47,581
včetně polobohů,
úplně všechny.

15
00:02:04,123 --> 00:02:10,021
Překlad: Blahar, Janel
Korekce: Janel

16
00:02:10,046 --> 00:02:14,334
www.edna.cz/american-gods

17
00:03:03,075 --> 00:03:05,888
Irské červené pivo.

18
00:03:05,913 --> 00:03:09,135
Uvařené stejně, jako to dělali
františkánští mniši

19
00:03:09,160 --> 00:03:11,961
v Kilkenny v roce 1231.

20
00:03:11,986 --> 00:03:17,592
Voda ve studni byla jedovatá.
To pivo zachraňovalo životy.

21
00:03:18,495 --> 00:03:19,793
Už je po šesté.

22
00:03:19,939 --> 00:03:22,470
Ještě musím dodělat
tváře a rty.

23
00:03:22,495 --> 00:03:24,181
Nebude tu dřív
........