1
00:00:01,869 --> 00:00:05,671
Tohle je země starých Navahů.

2
00:00:05,673 --> 00:00:07,206
Slyšela jsem výkřik.

3
00:00:07,208 --> 00:00:11,377
Pamatuju, jak jsem se podíval
vzhůru a ta věc mě držela.

4
00:00:11,379 --> 00:00:13,412
Co to k čertu bylo, Jayi?

5
00:00:13,414 --> 00:00:16,281
Přímo nad mým manželem
byla taková mlha.

6
00:00:16,283 --> 00:00:18,083
Nemohl jsem chodit.
Nemohl jsem dýchat.

7
00:00:18,085 --> 00:00:19,418
Kdo tam je?

8
00:00:19,420 --> 00:00:23,088
Tyhle věci nejsou spojeny jen
se čtyřmi zdmi a stropem.

9
00:00:23,090 --> 00:00:24,156
Opusťte tento dům.

10
00:00:24,158 --> 00:00:25,958
Jsou i venku.

11
00:00:25,960 --> 00:00:28,026
Slyšel jsem ženský výkřik.

12
00:00:30,557 --> 00:00:33,001
Někteří lidé věří v duchy.

13
00:00:34,346 --> 00:00:35,705
Jiní nevěří.

14
00:00:36,404 --> 00:00:40,172
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

15
00:00:41,675 --> 00:00:44,910
Chceme odpovědi.

16
00:00:44,912 --> 00:00:48,030
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

17
00:00:49,167 --> 00:00:52,651
naši reputaci...

18
00:00:52,653 --> 00:00:56,822
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

19
00:00:56,824 --> 00:00:59,958
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

20
00:00:59,960 --> 00:01:03,362
- Funguje to!
- Tohle nedokážu vysvětlit.

21
00:01:04,432 --> 00:01:08,884
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

22
00:01:09,132 --> 00:01:10,892
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com

23
........