1
00:00:05,888 --> 00:00:08,816
Překlad: 9atak, korekce: kailik

2
00:00:09,003 --> 00:00:12,103
# Jedu do South Parku,
chci si trochu orazit. #

3
00:00:12,136 --> 00:00:13,903
# Všude samá šťastná tvář. #

4
00:00:13,936 --> 00:00:16,036
# Skromní lidi neznaj zášť. #

5
00:00:16,070 --> 00:00:19,070
# Jedu do South Parku,
starosti nechám za sebou. #

6
00:00:19,103 --> 00:00:20,936
# Zaparkovat vždy se dá.. #

7
00:00:20,970 --> 00:00:22,936
# Všichni zdravěj zvesela. #

8
00:00:22,970 --> 00:00:26,003
# Jedu do South Parku,
trochu si tam povyrazím. #

9
00:00:29,103 --> 00:00:32,970
# Pojeď se mnou do South Parku
za prima přáteli. #

10
00:00:35,819 --> 00:00:37,099
Všichni poslouchejte.

11
00:00:37,439 --> 00:00:40,299
Dnes vám ukážeme
umění od studentek z Asie...

12
00:00:40,432 --> 00:00:42,398
Sakra, Leslie! Zavři tlamu!

13
00:00:44,199 --> 00:00:47,799
Umění vám předvede předseda
studentstva Wendy Testabergerová.

14
00:00:47,839 --> 00:00:48,699
Zdravím.

15
00:00:48,819 --> 00:00:52,059
Na naší základní škole
přibylo několik nových studentů.

16
00:00:52,109 --> 00:00:57,059
Poznali jsme dívky z Asie,
které nám představily umění zvané "yaoi".

17
00:00:57,379 --> 00:01:00,979
Yaoi je směsí
emocí a krásy dvou lidí,

18
00:01:00,999 --> 00:01:02,739
jejichž lásku nám představuje.

19
00:01:02,759 --> 00:01:05,239
Umění ukazuje,
že každá láska má sílu,

20
00:01:05,299 --> 00:01:07,189
jako ta na obrázku Lisy Akimotové.

21
00:01:07,292 --> 00:01:09,759
"Tweek a Craig: Zákazaná láska."

22
00:01:11,530 --> 00:01:12,495
Cože?

23
00:01:12,589 --> 00:01:14,419
........