1
00:00:42,360 --> 00:00:45,199
NOČNÍ VOLÁNÍ

2
00:02:35,200 --> 00:02:38,009
Ze studia WNYH v New Yorku

3
00:02:38,680 --> 00:02:42,411
se vám v živém vysílání
hlásí Gabriel Noone,

4
00:02:42,520 --> 00:02:46,854
posloucháte mimořádné vydání
"Nooneovy noční show".

5
00:02:47,800 --> 00:02:50,279
Coby spisovatel jsem kvůli povídkám

6
00:02:50,280 --> 00:02:53,559
celá léta plenil
svůj život jako zloděj.

7
00:02:53,560 --> 00:02:57,639
Kradl jsem to nablýskané
a ostatní odhazoval.

8
00:02:57,640 --> 00:03:01,239
Když vyprávíte příběh,
můžete skutečnost pozměnit,

9
00:03:01,240 --> 00:03:03,639
ale tentokrát musím být opatrný.

10
00:03:03,640 --> 00:03:06,919
Události vám budu líčit tak,
jak si je pamatuji.

11
00:03:06,920 --> 00:03:11,299
Chci, abyste mi uvěřili,
ale nebude to snadné.

12
00:03:12,400 --> 00:03:15,733
Tento příběh má název
"Noční volání".

13
00:03:17,960 --> 00:03:20,839
Všechno to začalo
v tom nejčernějším týdnu.

14
00:03:20,840 --> 00:03:24,079
Jess se odstěhoval s tím,
že to nebylo nastálo,

15
00:03:24,080 --> 00:03:27,856
a já se trápil
a nic už mi nedávalo smysl.

16
00:03:28,040 --> 00:03:32,679
Četl jsem jedno ze svých vyprávění,
na nichž jsem si postavil kariéru.

17
00:03:32,680 --> 00:03:35,399
Sentimentální blábol
o našem osmém výročí.

18
00:03:35,400 --> 00:03:38,639
Přišlo mi to tak vyumělkované,
že jsem nemohl.

19
00:03:38,640 --> 00:03:40,937
Takhle to nejde.

20
00:03:41,480 --> 00:03:45,052
- Nebylo to špatné.
- To prostě nejsem já.

21
00:03:45,160 --> 00:03:49,599
- S ničím jsem nehýbala. Zkusím...
- Ale ne. Zní to falešně.

........