1
00:00:02,993 --> 00:00:05,764
Volala jsem kvůli nezvěstnému
Američanovi na Blízkém východě.

2
00:00:05,783 --> 00:00:08,518
- Jak se máš, Sáro? - Chtěla jsem
Ministerstvo zahraničí, ne tebe.

3
00:00:08,553 --> 00:00:11,118
Nějaká šance,
že nám Poseidon dovolí ji zabít?

4
00:00:11,121 --> 00:00:12,722
Zjistila jsem pár věcí o tom,

5
00:00:12,758 --> 00:00:14,824
<i>koho pravděpodobně
oba hledáme.</i>

6
00:00:14,860 --> 00:00:16,893
Myslíš, že Michael je v Jemenu?

7
00:00:16,928 --> 00:00:19,996
- Dostaneme tě odsud.
- Netuším, kdo jste.

8
00:00:20,032 --> 00:00:22,633
Tvůj bratr to tu
používal k plánování útěku.

9
00:00:23,368 --> 00:00:24,634
Přišli jsme pro pasy.

10
00:00:27,839 --> 00:00:30,440
Máme den,
abychom se z téhle díry dostali.

11
00:00:30,475 --> 00:00:33,161
Dostaneme se ven. Všichni.

12
00:00:34,028 --> 00:00:36,750
<i>Našel jsi pro nás cestu ven?</i>

13
00:00:36,786 --> 00:00:38,528
<i>Ano. Zítra v noci.</i>

14
00:00:38,557 --> 00:00:40,819
Poseidon nás sem poslal,
abychom dostali Ramala ven,

15
00:00:40,822 --> 00:00:42,265
ale pak se na nás vykašlal.

16
00:00:42,268 --> 00:00:44,236
Ramal je Poseidonův muž,
ne náš.

17
00:00:44,239 --> 00:00:47,082
Tvůj kámoš mi řekl o útěku.

18
00:00:47,085 --> 00:00:48,585
On tě zradí.

19
00:00:48,588 --> 00:00:50,160
Až zhasnou světla,

20
00:00:50,195 --> 00:00:52,429
zmizíme odtud
jako pára nad hrncem.

21
00:00:52,464 --> 00:00:53,730
Nemůžu to otevřít.

22
00:00:53,765 --> 00:00:55,532
Pomoz mi ven!

23
00:00:55,567 --> 00:00:57,868
........