1
00:00:02,103 --> 00:00:04,527
Kaniel Outis spolupracoval s IS.

2
00:00:04,529 --> 00:00:05,828
Víš, že to není Michael.

3
00:00:05,864 --> 00:00:08,764
- Potřebujeme tě.
- Odpočívat můžu až v rakvi.

4
00:00:08,800 --> 00:00:10,266
Toho se právě bojím.

5
00:00:11,336 --> 00:00:12,868
Neopustím Michaela.

6
00:00:12,904 --> 00:00:15,371
Nemůžeme to všechno
riskovat kvůli jednomu muži.

7
00:00:15,407 --> 00:00:17,206
IS se dostal přes kontroly.

8
00:00:17,242 --> 00:00:18,674
Sana'a se hroutí.

9
00:00:18,710 --> 00:00:21,377
Budeme spolupracovat
nebo oba zemřeme.

10
00:00:21,413 --> 00:00:23,340
Máš moje slovo.

11
00:00:23,379 --> 00:00:26,983
To Abú Ramala
chce Poseidon osvobodit.

12
00:00:29,754 --> 00:00:31,387
Poslal tě Poseidon?

13
00:00:36,294 --> 00:00:37,626
Tak dost!

14
00:00:39,831 --> 00:00:41,464
Kdo to sakra je?

15
00:00:41,599 --> 00:00:44,266
- Je to můj bratr.
- Zpátky ve vězení...

16
00:00:44,302 --> 00:00:48,104
Musel jsem to zapřít.
Ty jsi mě natáčel.

17
00:00:48,140 --> 00:00:49,572
Nesmí to zjistit.

18
00:00:49,608 --> 00:00:51,373
Abú Ramal
zemřel jako mučedník.

19
00:00:51,374 --> 00:00:55,044
Celá armáda Islámského státu
nám právě vyhlásila válku.

20
00:01:01,953 --> 00:01:03,786
Hle ho, padoucha.

21
00:01:17,235 --> 00:01:18,801
Ahoj.

22
00:01:18,837 --> 00:01:22,204
Ahoj, šla jsem
do města pro kávu.

23
00:01:22,240 --> 00:01:24,273
<i>- Chceš něco přinést?</i>
........