1
00:00:04,532 --> 00:00:06,377
Dostaneme tě odsud.

2
00:00:06,380 --> 00:00:09,163
<i>Našel jsi pro nás cestu ven?</i>

3
00:00:09,163 --> 00:00:10,697
<i>Ano. Zítra v noci.</i>

4
00:00:10,700 --> 00:00:12,704
Poseidon nás sem poslal,
abychom dostali Ramala ven,

5
00:00:12,707 --> 00:00:14,032
ale pak se na nás vykašlal.

6
00:00:14,035 --> 00:00:16,037
Ramal je
Poseidonův muž, ne náš.

7
00:00:16,073 --> 00:00:18,373
Utečeme.

8
00:00:18,408 --> 00:00:20,075
Je to můj bratr.

9
00:00:20,585 --> 00:00:22,177
Kdo je sakra ten Poseidon?

10
00:00:22,179 --> 00:00:29,047
Nespokojený pracovník CIA.
Vytvořil buňku s názvem 21-Void.

11
00:00:29,219 --> 00:00:30,621
Potřeboval mou pomoc

12
00:00:30,621 --> 00:00:33,655
s dostáváním lidí ven
z vězení po celém světě.

13
00:00:35,993 --> 00:00:38,260
Něco jsme probudili.

14
00:00:38,295 --> 00:00:40,662
Nějaká šance, že nám
Poseidon dovolí ji zabít?

15
00:00:40,697 --> 00:00:42,264
- Ukažte.
- Čísla 3 a 4.

16
00:00:42,299 --> 00:00:44,281
Ten muž a žena jsou střelci.

17
00:00:44,284 --> 00:00:45,850
- Ustup.
- Ani nápad.

18
00:00:45,853 --> 00:00:48,069
Táhni do pekla.

19
00:00:49,973 --> 00:00:51,898
Padáme odsud.

20
00:00:58,407 --> 00:01:02,042
Jediná cesta pryč je
vzduchem, kamaráde.

21
00:01:02,045 --> 00:01:04,619
<i>Je mi to moc líto.
Promiň, brácho.</i>

22
00:01:10,917 --> 00:01:12,979
SANA'A, JEMEN

23
00:01:18,250 --> 00:01:20,617
Musíme jít.
........