0
00:00:10,553 --> 00:00:13,523
The Moonstone S01E04 (Měsíční kámen)
Přeložila: terinka.kavkova

1
00:00:13,600 --> 00:00:16,679
Posledního roku 18. století

2
00:00:16,680 --> 00:00:20,439
plukovník John Herncastle
vyplenil Indii

3
00:00:20,440 --> 00:00:24,159
při hledání neocenitelného
a nejposvátnějšího žlutého diamantu.

4
00:00:24,160 --> 00:00:28,639
Vishnu, bůh Indů, proklel zloděje,

5
00:00:28,640 --> 00:00:32,720
aby je stíhali jeho tři kněží,
jenž věčně hlídají měsíční kámen.

6
00:00:34,400 --> 00:00:38,439
Ale prohnaný plukovník kámen
propašoval do Anglie.

7
00:00:38,440 --> 00:00:40,559
Ve své poslední vůli diamant odkázal

8
00:00:40,560 --> 00:00:43,760
jeho krásné mladé neteři,
slečně Rachel Verinderové.

9
00:00:45,000 --> 00:00:47,639
Rachelin galantní bratranec,
pan Franklin Blake,

10
00:00:47,640 --> 00:00:50,200
byl pověřen předáním diamantu.

11
00:00:53,360 --> 00:00:55,439
Rachel byla svým diamantem očarována,

12
00:00:55,440 --> 00:00:57,999
ale další ráno byl diamant pryč.

13
00:00:58,000 --> 00:01:00,999
Všechny pokusy kámen najít selhaly.

14
00:01:01,000 --> 00:01:02,679
Ale o rok později

15
00:01:02,680 --> 00:01:05,239
Franklin obdržel od Rosanny Spearmanové

16
00:01:05,240 --> 00:01:07,279
zprávu ze záhrobí.

17
00:01:07,280 --> 00:01:09,999
Hon započal a Franklin

18
00:01:10,000 --> 00:01:12,120
spěchal zpět do Yorkshiru.

19
00:01:13,200 --> 00:01:15,679
Pane, pokud si přejete
znát důvod

20
00:01:15,680 --> 00:01:18,359
mého chování vůči vám,
zatímco jste pobýval v domě

21
00:01:18,360 --> 00:01:19,839
mé paní, Lady Verinderová,

22
00:01:19,840 --> 00:01:21,359
dělejte, co vám je řečeno
........