1
00:00:58,120 --> 00:01:00,120
<i>Nízký stav baterie.</i>

2
00:01:06,560 --> 00:01:08,230
- Sarah.
- <i>Felixi.</i>

3
00:01:08,270 --> 00:01:11,259
- <i>Brzy se mi vybije telefon,
tak poslouchej.</i> - Ano, poslouchám.

4
00:01:11,260 --> 00:01:16,909
- Ferdinand unesl Kiru a paní S.
- Cože? - <i>Běž se podívat do úkrytu.</i>

5
00:01:16,910 --> 00:01:19,110
Za všechno může Rachel,
povedlo se jí svrhnout Susan.

6
00:01:20,910 --> 00:01:25,500
- Jsi v pořádku?
- Jo, jsem v pohodě.

7
00:01:25,540 --> 00:01:28,159
<i>Ne, to tedy nejsi.
Poznám ti to na hlase.</i>

8
00:01:28,160 --> 00:01:30,630
Na tom vůbec nezáleží, dobře?

9
00:01:30,670 --> 00:01:33,819
Rachel si vzala ten lék,
než se k němu dostala Cosima.

10
00:01:33,820 --> 00:01:38,170
- Co se děje?
- <i>Hlavně se dostaň z toho ostrova.</i>

11
00:01:39,220 --> 00:01:43,600
Bez Cosimy neodejdu.
<i>Dej mě na hlasitý odposlech.</i>

12
00:01:44,180 --> 00:01:47,139
<i>Iro, Susan říkala, že poslala
Cosimu k nějaké lodi.</i>

13
00:01:47,140 --> 00:01:49,039
<i>- Kde to je?</i>
- Je Susan v pořádku?

14
00:01:49,040 --> 00:01:50,229
Odpověz na otázku.

15
00:01:50,230 --> 00:01:55,819
Na západní straně ostrova je loděnice.
<i>V ústí řeky, po proudu od vesnice.</i>

16
00:01:55,820 --> 00:01:58,990
<i>- Ale...</i>
- Po proudu od jaké vesnice?

17
00:01:59,530 --> 00:02:01,160
Haló?

18
00:02:03,270 --> 00:02:06,950
Iro, o jaké vesnici to mluvíš?

19
00:02:28,980 --> 00:02:30,980
No tak.

20
00:02:32,950 --> 00:02:34,360
Sakra.

21
00:02:45,700 --> 00:02:47,300
Promiň mi to, opičko.

22
00:02:53,290 --> 00:02:56,460
No tak, prosím.
........