1
00:00:24,743 --> 00:00:30,012
<i>DŮM V KAPROVĚ ULICI</i>

2
00:01:01,891 --> 00:01:03,417
<i>Kaprova ulice</i>

3
00:01:03,617 --> 00:01:06,158
<i>... nebo jak se jí obvykle říká, Kaprovka,</i>

4
00:01:06,358 --> 00:01:08,481
<i>byla jednou z tichých uliček Prahy,</i>

5
00:01:08,681 --> 00:01:11,206
<i>které kdysi patřívaly
do staré židovské čtvrti.</i>

6
00:01:12,363 --> 00:01:17,503
<i>Její obyvatelé byli většinou Židé, jejichž
rodiny sídlily ve městě už po staletí.</i>

7
00:01:18,194 --> 00:01:19,766
<i>Jejich jazykem byla němčina.</i>

8
00:01:28,417 --> 00:01:34,261
<i>Dům č. 115 se nijak nelišil
od ostatních domů v této ulici.</i>

9
00:01:34,461 --> 00:01:38,757
<i>Na tom domě nebylo nic zvláštního,
ani na jeho obyvatelích.</i>

10
00:01:39,947 --> 00:01:44,272
<i>Měl svého domovníka, pana
Břetislava Štefánika, který vybíral činži.</i>

11
00:01:44,472 --> 00:01:48,490
<i>Také bleskurychle zajišťoval
nejnutnější opravy.</i>

12
00:01:48,924 --> 00:01:52,263
<i>Dcera pana Štefánika,
Božena, se starala o otce</i>

13
00:01:52,463 --> 00:01:54,961
<i>a pomáhala mu udržovat
dům v čistotě.</i>

14
00:01:57,216 --> 00:02:01,389
<i>O první patro se dělily rodiny
Glaserových a Markových.</i>

15
00:02:02,061 --> 00:02:06,062
<i>Karel Marek se oženil 13. října 1927.</i>

16
00:02:06,262 --> 00:02:09,107
<i>Toho dne se nastěhoval do Kaprovky.</i>

17
00:02:16,142 --> 00:02:21,462
<i>Coby vedoucí v prodejně knih Atheneum
byl váženým spolupracovníkem.</i>

18
00:02:21,662 --> 00:02:23,878
<i>On a jeho žena byli Němci.</i>

19
00:02:24,078 --> 00:02:29,756
<i>23letý Leopold Glaser,
zaměstnanec telegrafního úřadu,</i>

20
00:02:29,956 --> 00:02:34,202
<i>později člen SA, byl v tomhle
domě něco jako cizorodá složka.</i>

21
00:02:34,402 --> 00:02:38,527
<i>Už dřív se šuškalo, že byl členem
německého tělovýchovného spolku,</i>

22
00:02:38,727 --> 00:02:40,787
<i>který nepřijímal do svých řad Židy.</i>
........