1
00:00:02,544 --> 00:00:05,088
<i>Před rokem se zvířata
začala chovat podivně,</i>

2
00:00:05,088 --> 00:00:06,298
<i>ale nikdo si toho nevšímal...</i>

3
00:00:06,423 --> 00:00:08,258
<i>dokud nezačala útočit,</i>

4
00:00:08,342 --> 00:00:09,510
<i>koordinovat se,</i>

5
00:00:09,676 --> 00:00:10,719
<i>vyvíjet se.</i>

6
00:00:10,719 --> 00:00:12,346
<i>Zvířata začala mutovat</i>

7
00:00:12,346 --> 00:00:14,139
<i>a stalo se to rychleji,
než by se očekávalo.</i>

8
00:00:15,224 --> 00:00:16,808
<i>Vláda přišla s plánem.</i>

9
00:00:16,934 --> 00:00:18,685
Díky Projektu Noah

10
00:00:18,685 --> 00:00:22,189
bude populace zvířat
do 6 až 10 let

11
00:00:22,189 --> 00:00:23,607
zase prosperovat.

12
00:00:23,607 --> 00:00:26,693
Nemůžete vyhubit
každé zvíře na planetě

13
00:00:26,693 --> 00:00:28,111
a znova jimi zaplnit Zem.

14
00:00:28,111 --> 00:00:29,655
<i>Ale zahrávat si s matkou přírodou</i>

15
00:00:29,655 --> 00:00:31,448
<i>může skončit katastrofou.</i>

16
00:00:31,448 --> 00:00:33,283
<i>Takže se naše skupina
snaží zvířata zachránit.</i>

17
00:00:33,283 --> 00:00:35,702
<i>Jackson Oz a Abraham Kenyatta,</i>

18
00:00:35,702 --> 00:00:37,329
<i>experti na zvířata.</i>

19
00:00:37,329 --> 00:00:40,040
<i>Dariela Marzanová,
armádní ranger.</i>

20
00:00:40,040 --> 00:00:41,834
<i>Jamie Campbellová,</i>

21
00:00:41,834 --> 00:00:44,920
<i>reportérka, která se tímto
případem zaobírala a našla mně,</i>

22
00:00:45,087 --> 00:00:47,631
<i>Mitch Morgan,
veterinárního patologa.</i>

23
00:00:48,757 --> 00:00:51,218
<i>Společně najdeme pro zvířata</i>

........