1
00:00:00,000 --> 00:00:02,600
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,600 --> 00:00:05,100
<i>Úřady se obávají, že nikdo nepřežil.</i>

3
00:00:05,100 --> 00:00:07,230
Chceme, abys zabil Kazatele.

4
00:00:08,210 --> 00:00:09,570
Jsme mu na stopě.

5
00:00:09,970 --> 00:00:12,320
Pokud ho znova potkáme,
tak si s ním poradím,

6
00:00:12,710 --> 00:00:13,840
ale teď pojedeme dál.

7
00:00:16,700 --> 00:00:20,580
<i>Představení,
na které nikdy nezapomenete.</i>

8
00:00:21,470 --> 00:00:22,720
Stůj!

9
00:00:25,080 --> 00:00:26,890
Řekl jsem, "Stůj".

10
00:00:36,720 --> 00:00:38,030
Stůj!

11
00:00:46,600 --> 00:00:48,140
Říkám, "Stůj".

12
00:01:31,380 --> 00:01:32,400
- Tady.
- Je tady.

13
00:01:33,050 --> 00:01:34,240
Tady.

14
00:01:39,900 --> 00:01:41,920
<b>VÍTEJTE!
SDRUŽENÍ ŠÍLENCŮ DO ZBRANÍ</b>

15
00:02:05,020 --> 00:02:06,280
Zastavte ho.

16
00:02:22,240 --> 00:02:22,740
Páni!

17
00:02:23,700 --> 00:02:25,770
- Jo.
- Vykuřte ho.

18
00:02:27,870 --> 00:02:29,470
Zbraně zvládnou všechno.

19
00:02:30,120 --> 00:02:31,630
Jo!

20
00:02:31,840 --> 00:02:34,070
Další problém, co vyřešila zbraň.

21
00:02:34,110 --> 00:02:35,780
- Člověče.
- Tak se to dělá!

22
00:02:36,170 --> 00:02:37,440
- O tom mluvím.
- Podívejte.

23
00:02:57,740 --> 00:02:58,960
Utíkejte!

24
........