1
00:00:00,227 --> 00:00:03,125
- Ide búrka!
- Nie. To neprežijeme!

2
00:00:03,126 --> 00:00:06,358
Nebojte sa, zvládneme to!
Všetci muži k plachtám!

3
00:00:06,359 --> 00:00:09,399
Practe sa z tých schodov, lemry!

4
00:00:09,400 --> 00:00:12,245
To je náš koniec!
Bože!

5
00:00:12,246 --> 00:00:14,998
Už nám nič nepomôže!

6
00:00:14,999 --> 00:00:21,305
- V tejto búrke neuvidíme svetlá domova!
- Doľahol na nás trest mora, hriešnici!

7
00:00:21,306 --> 00:00:24,806
Drž hubu, ty opičiak,
lebo ti hrdlo podrežem!

8
00:00:24,871 --> 00:00:28,246
V tejto búrke minieme svetlá,
aj keby boli priamo pred nami.

9
00:00:28,247 --> 00:00:33,497
Musíme byť už blízko pri pobreží!
Ľahko môžeme skončiť na útesoch!

10
00:00:33,498 --> 00:00:38,262
Nakoniec by to nemuselo byť tak zlé.
Pod hradom je prístav!

11
00:00:38,263 --> 00:00:40,890
Skôr šibenicu tam pre seba nájdeš!

12
00:00:40,891 --> 00:00:44,621
Muži, ženy... všetci cez palubu,

13
00:00:44,622 --> 00:00:46,862
kým sa loď nerozbije na útesoch!

14
00:00:46,863 --> 00:00:50,205
Pohnite si, lebo sa tu
všetci utopíme ako potkany!

15
00:00:50,206 --> 00:00:51,858
Pár metrov k brehu preplávate!

16
00:00:51,859 --> 00:00:56,293
Nie! Bojím sa!

17
00:00:56,294 --> 00:01:01,693
Nie! Nie...!

18
00:01:01,708 --> 00:01:12,708
- Nie...!
- No tak...!

19
00:01:12,708 --> 00:01:13,667
Neboj sa.

20
00:01:13,667 --> 00:01:19,708
No tak... neboj sa...

21
00:01:27,750 --> 00:01:28,708
Robin Hood!

22
00:01:28,708 --> 00:01:31,208
Preklínam deň,
keď som ťa prvýkrát zočil!

23
........