1
00:00:00,010 --> 00:00:02,781
A vy kvůli mě nevročíte
na pozemky Trenwithu.

2
00:00:02,862 --> 00:00:05,372
Ty opravdu umíš okouzlit,
Drakeu Carne!

3
00:00:05,453 --> 00:00:07,619
Bojím se o mladé dívky
v okolí!

4
00:00:07,700 --> 00:00:11,050
Jak může Odgers zakázat
slušným křesťanům chodit do kostela!?

5
00:00:11,131 --> 00:00:14,099
Teď jsem Warlegganová
a musím stát při manželovi.

6
00:00:14,180 --> 00:00:15,690
Smírčí soudce.

7
00:00:15,740 --> 00:00:17,890
První Warleggan přizvaný
k soudnímu stolci.

8
00:00:17,940 --> 00:00:19,850
Je tam starý klášter a z něj vězení.

9
00:00:19,900 --> 00:00:23,152
- Drží tam stovky Angličanů.
- Může tam být i Dwight?

10
00:00:23,233 --> 00:00:25,690
Otcův starý přítel
má kontakty ve Francii.

11
00:00:25,740 --> 00:00:26,991
- Takže.
- Musím jet.

12
00:00:27,072 --> 00:00:28,592
Táhněte!

13
00:00:49,637 --> 00:00:51,630
Překlad a časování - Anniie126

14
00:01:35,896 --> 00:01:37,304
Kde je, Jeremy?

15
00:01:38,501 --> 00:01:40,701
Tatínek už je pryč dlouho, viď?

16
00:01:42,975 --> 00:01:44,710
Kde jen může být,
drahoušku?

17
00:01:46,580 --> 00:01:47,740
Kde jen může být?

18
00:02:31,140 --> 00:02:32,380
Jdeme.

19
00:02:41,655 --> 00:02:43,383
Za pár dní bude doma.

20
00:02:44,260 --> 00:02:47,379
Modlím se za jeho návrat,
ale taky se ho bojím.

21
00:02:47,460 --> 00:02:50,568
- Zatím nejsou o Dwightovi zprávy...
- Pořád je naděje.

22
00:02:50,649 --> 00:02:51,614
Ano.

........