1
00:01:22,144 --> 00:01:28,000
<i>HAVANA
KUBA</i>

2
00:02:30,662 --> 00:02:33,297
Dáváme tam díly z Fordů,

3
00:02:33,298 --> 00:02:35,307
Plymouthů a Cadillaců.

4
00:02:35,783 --> 00:02:37,933
Můj dědeček ho přivezl v roce 1957.

5
00:02:37,934 --> 00:02:39,752
Když zemřel, zdědil ho můj otec.

6
00:02:39,753 --> 00:02:41,489
Pak můj bratr a nakonec já.

7
00:02:41,795 --> 00:02:43,066
Podívej na tohle.

8
00:02:43,067 --> 00:02:44,649
Motor z lodě.

9
00:02:44,650 --> 00:02:45,997
- Není možná.
- Jo.

10
00:02:45,998 --> 00:02:47,932
Cokoli aby dál jezdilo.

11
00:02:48,295 --> 00:02:50,263
Tohle je kubánská nátura.

12
00:02:50,264 --> 00:02:51,716
Tvoje nátura.

13
00:02:51,717 --> 00:02:53,334
Pořád buď takovej.

14
00:02:53,335 --> 00:02:55,113
Dome, tvůj bratranec.

15
00:02:55,114 --> 00:02:57,167
Má potíže. Rychle!

16
00:02:57,410 --> 00:02:58,921
Dělej! Dělej!

17
00:03:09,300 --> 00:03:10,600
Raldo, říkals...

18
00:03:11,143 --> 00:03:14,571
Víš, že se bez toho auta neuživím.

19
00:03:14,613 --> 00:03:16,307
To není můj problém, brácho.

20
00:03:16,784 --> 00:03:19,148
Dominic Toretto.
Slyšel jsem o tobě.

21
00:03:19,556 --> 00:03:20,690
Vítej na mém ostrově.

22
00:03:20,691 --> 00:03:23,186
Proč odtahuješ bratrancovo auto?

23
00:03:23,200 --> 00:03:24,836
Už není bratrancovo.

24
00:03:25,436 --> 00:03:27,510
Potřeboval peníze.
Já mu je dal.

........