1
00:00:02,356 --> 00:00:03,567
Sakra.

2
00:00:05,576 --> 00:00:07,513
- Kdo je to?
- To jsem já.

3
00:00:07,857 --> 00:00:09,138
Co?

4
00:00:10,498 --> 00:00:12,912
- Kde to jsme?
- V kufru auta.

5
00:00:13,482 --> 00:00:15,100
Jo, to mi došlo.
Bože.

6
00:00:16,900 --> 00:00:18,753
Jak dlouho jsem byla mimo?

7
00:00:20,956 --> 00:00:24,073
- Sedm minut.
- Promiň.

8
00:00:24,792 --> 00:00:26,768
- Tady.
- Cos to...? Cos udělala?

9
00:00:26,882 --> 00:00:31,104
Ne, je tam... Počkej, světlo.
Ne, je tam vypínač. Vydrž.

10
00:00:31,218 --> 00:00:33,806
Vydrž. Tam. To je ono.

11
00:00:39,340 --> 00:00:42,370
- Jak se jmenuješ?
- Chelsea.

12
00:00:43,180 --> 00:00:45,495
Chelsea. Pěkné jméno.

13
00:00:48,362 --> 00:00:51,268
Co to děláš? Prosím tě,
nic nedělej. Nechci umřít.

14
00:00:51,447 --> 00:00:54,784
Chelseo, když něco neudělám,
tak už jsme mrtvé, jasné?

15
00:00:57,180 --> 00:00:58,446
Zastavil.

16
00:01:00,580 --> 00:01:01,876
Umřeme?

17
00:01:49,318 --> 00:01:52,356
Karino. Ulička 10,
zkontroluj ceny.

18
00:02:45,976 --> 00:02:47,873
Mám tam Cyclopy.

19
00:02:55,340 --> 00:02:56,820
Dostaň se mezi ně.

20
00:03:03,260 --> 00:03:07,141
- Pojďte, vezmu vám to.
- Ozvu se... Promiňte, jsem na řadě.

21
00:03:07,313 --> 00:03:10,467
- Bude to jen chvilinka.
- Tohle taky.

22
00:03:13,906 --> 00:03:17,937
- Tak... Díky. - ...jen proto, že je
stará, nemůže čekat jako my ostatní.
........