1
00:01:36,040 --> 00:01:37,849
Je to holka.

2
00:01:55,840 --> 00:01:57,171
Další?

3
00:02:12,000 --> 00:02:13,445
To je kluk.

4
00:02:22,480 --> 00:02:26,371
Walter?

5
00:02:55,720 --> 00:02:58,883
Jsou očarováni.
Ty děti jsou označeny.

6
00:03:39,384 --> 00:03:42,684
<b>O dvacet let později.</b>

7
00:03:50,840 --> 00:03:52,683
Byla to těžká noc.

8
00:03:53,760 --> 00:03:55,125
Konec je blízko.

9
00:04:04,440 --> 00:04:08,640
Čekali jsme příliš dlouho
s výběrem nástupce krále Garetha.

10
00:04:08,720 --> 00:04:11,246
Nikdo nepřesvědčí krále,
aby přestal hledat svého syna.

11
00:04:12,120 --> 00:04:14,560
A vzdal se naděje,
že by Walter mohl

12
00:04:14,640 --> 00:04:16,404
zaujmout místo jako oprávněný dědic.

13
00:04:16,680 --> 00:04:19,600
Walter se nevrátí,
bratře Osmunde.

14
00:04:19,680 --> 00:04:23,571
Pokud Jeho Veličenstvo dnes umře,
země nemá korunu,

15
00:04:23,800 --> 00:04:25,643
a žádného draka k obraně.

16
00:04:26,520 --> 00:04:28,200
Pokud nemáte důkazy,

17
00:04:28,280 --> 00:04:29,884
že by mohl, Drago přežít?

18
00:04:31,280 --> 00:04:32,611
Bohužel ne.

19
00:04:33,160 --> 00:04:34,844
Královna odešla,
když její drak zemřel.

20
00:04:35,440 --> 00:04:38,523
Společné srdce bude vždy
znamenat sdílenou bolest.

21
00:04:40,400 --> 00:04:41,845
A společnou smrt.

22
00:04:50,320 --> 00:04:54,370
Bratře Osmunde,
mohu počítat s vaší podporou?

23
00:04:55,560 --> 00:04:59,680
Rádče, neměl by Drago vybrat nástupce,
........