1
00:00:51,500 --> 00:00:56,649
ZÁNIK DOMU USHERŮ

2
00:02:44,657 --> 00:02:47,006
- Prosím, pane?
- Jdu za slečnou Usherovou.

3
00:02:49,245 --> 00:02:53,646
To je bohužel vyloučené.
Je připoutána na lůžko.

4
00:02:54,333 --> 00:02:55,983
- Onemocněla?
- Ano, pane.

5
00:02:56,085 --> 00:02:58,565
- Je to vážné?
- Pan...?

6
00:02:59,964 --> 00:03:01,945
Mé jméno je Philip Winthrop.

7
00:03:02,008 --> 00:03:04,950
Jsem snoubenec slečny
Usherové. Budeme se brát.

8
00:03:05,219 --> 00:03:09,704
- Nemohu vás pozvat dál.
- Vážně? Kdo o tom rozhoduje?

9
00:03:09,765 --> 00:03:13,039
Pan Roderick, její bratr.
Výslovně nechce, aby...

10
00:03:13,102 --> 00:03:15,249
Tak chci hovořit s ním.

11
00:03:15,896 --> 00:03:18,080
Trvám na tom, abyste mě ohlásil.

12
00:03:18,858 --> 00:03:21,836
Ovšem, pane.
Vstupte, prosím.

13
00:03:32,163 --> 00:03:34,014
Váš plášť, pane.

14
00:03:40,087 --> 00:03:42,234
Následujte mě.

15
00:03:46,218 --> 00:03:48,781
- Copak? Co se děje?
- Jde o vaše boty, pane.

16
00:03:51,766 --> 00:03:55,455
- Co je s nimi?
- Mohl byste si je sundat?

17
00:03:57,271 --> 00:04:00,545
Cože? Proboha proč?

18
00:04:01,567 --> 00:04:04,759
Pan Roderick vám to
jistě rád vysvětlí.

19
00:04:16,457 --> 00:04:18,272
Zvláštní požadavek.

20
00:04:19,043 --> 00:04:21,938
Ještě se mi nestalo, abych...

21
00:04:50,533 --> 00:04:52,182
Pane!

22
00:04:54,829 --> 00:04:57,688
Obujte si, prosím, tyto boty.

23
........