1
00:01:04,433 --> 00:01:08,953
STANICE WUSA

2
00:04:00,432 --> 00:04:05,118
<i>Každého malého ptáčka,
který zpívá,</i>

3
00:04:06,448 --> 00:04:12,309
<i>vybavil Pán krásnými barvami.</i>

4
00:04:12,996 --> 00:04:17,232
<i>Stvořil jeho drobná křidélka...</i>

5
00:04:28,137 --> 00:04:31,578
Muž sáhl po prvním drinku.

6
00:04:33,267 --> 00:04:36,079
Po prvním přišel druhý.

7
00:04:37,688 --> 00:04:40,915
Další drink muže už ovládl!

8
00:04:42,276 --> 00:04:45,135
Toto by mohl být konec
našeho příběhu.

9
00:04:48,240 --> 00:04:53,341
Ale protože existuje
vyšší moc,

10
00:04:54,653 --> 00:04:58,094
ten mladý muž se dokázal
zvednout z popela.

11
00:04:58,751 --> 00:05:02,060
A opět se mohl hřát
ve světle milosti Páně.

12
00:05:02,755 --> 00:05:04,522
Drazí přátelé,

13
00:05:05,966 --> 00:05:10,320
ten mladý muž jsem byl já.

14
00:05:11,388 --> 00:05:13,038
Amen!

15
00:05:15,642 --> 00:05:18,620
Prosím, následujte
bratra Todda.

16
00:05:18,687 --> 00:05:22,210
Odvede vás dolů, kde vám
nabídne občerstvení.

17
00:05:22,274 --> 00:05:24,125
Bratře Todde, prosím.

18
00:05:35,996 --> 00:05:38,262
My dva se známe, že?

19
00:05:38,665 --> 00:05:42,023
Samozřejmě, že se známe, Farley.
Dlužíš mi sto dolarů.

20
00:05:42,878 --> 00:05:44,444
Klid, Rheinhardte.

21
00:05:45,422 --> 00:05:50,108
Ne, práci pro vás nenajdu.
Je tu stop stav.

22
00:05:50,177 --> 00:05:53,120
Zkuste to v nějakém z klubů
ve francouzské čtvrti.

23
00:05:53,180 --> 00:05:55,363
........