1
00:00:22,208 --> 00:00:27,125
Film Europe
uvádí

2
00:00:39,667 --> 00:00:42,874
ROK 2018
VÝPRAVA NA MĚSÍC "LIBERTY"

3
00:00:42,958 --> 00:00:47,083
<i>Liberty, tady pozemní kontrola.</i>
<i>Přejděte na lunární oběžnou dráhu.</i>

4
00:00:47,167 --> 00:00:51,250
<i>Houstone, vstupujeme na lunární</i>
<i>orbit T minus dva a odpočítáváme.</i>

5
00:00:51,333 --> 00:00:54,208
<i>Blížíme se k hranici světla a stínu.</i>

6
00:00:55,292 --> 00:00:59,458
<i>Rozumím. Pozor, varování</i>
<i>před rádiovým stínem.</i>

7
00:00:59,541 --> 00:01:04,749
<i>Rozumím. Sedm desítek plus VGX.</i>
<i>Přistávací okno na optimu.</i>

8
00:01:05,208 --> 00:01:08,750
<i>Přistávací vektor povolen.</i>
<i>Třetí fáze zahájena.</i>

9
00:01:32,292 --> 00:01:35,208
<i>Zažehnout brzdící rakety, Liberty.</i>

10
00:01:35,292 --> 00:01:40,750
<i>Přibližujeme se přistávacím</i>
<i>souřadnicím. Delta VGC. 7-3-11.</i>

11
00:01:53,833 --> 00:01:56,750
<i>Vypadá to dobře.</i>
<i>Přistávací vektor optimální.</i>

12
00:01:56,832 --> 00:02:00,957
<i>Dosednutí T minus 12, 11,</i>

13
00:02:01,042 --> 00:02:03,874
<i>10, 9, 8,</i>

14
00:02:04,750 --> 00:02:07,749
<i>7, 6, 5,</i>

15
00:02:08,333 --> 00:02:11,000
<i>4, 3,</i>

16
00:02:11,083 --> 00:02:13,333
<i>2, 1.</i>

17
00:02:17,333 --> 00:02:19,958
<i>A rozjedeme to!</i>
<i>Spusťte transparenty!</i>

18
00:02:20,042 --> 00:02:22,375
<i>Do pr... Musíme?</i>

19
00:02:23,916 --> 00:02:27,792
- ANO, ONA TO DOKÁŽE
<i>- Orel přistál, děvče!</i>

20
00:02:27,875 --> 00:02:31,375
<i>Držte toho pitomce</i>
<i>mimo hlavní frekvenci!</i>

21
00:02:33,667 --> 00:02:36,958
<i>Naměřil jste nějaké hodnoty</i>
<i>na N2, kapitáne Sandersi?</i>

22
00:02:37,042 --> 00:02:40,750
Pozemní kontrolo, potvrzuji
........