1
00:02:38,234 --> 00:02:40,641
<i>A on nás zkouší.</i>

2
00:02:41,529 --> 00:02:45,573
<i>Náš Pán nás zkouší každý den.</i>

3
00:02:46,200 --> 00:02:49,035
<i>Jestli to nejsou zkoušky,</i>
<i>jak byste si chtěli vysvětlit</i>

4
00:02:50,246 --> 00:02:52,997
<i>ubohý stav naší společnosti,</i>

5
00:02:53,374 --> 00:02:58,499
<i>zločiny, šířící se jako mor</i>
<i>ve všech velkých městech této země?</i>

6
00:02:59,630 --> 00:03:04,126
Kdyby chtěl, mohl by tento mor
shrnout z povrchu naší země,

7
00:03:04,260 --> 00:03:07,177
jedním velkolepým máchnutím Své ruky.

8
00:03:09,223 --> 00:03:11,892
Jestli nás náš Pán nezkouší,
jak byste si chtěli

9
00:03:11,976 --> 00:03:17,895
vysvětlit šíření
té obscénní rokenrolové hudby,

10
00:03:18,440 --> 00:03:24,360
která nabádá k promiskuitě
a uvolněné morálce?

11
00:03:26,240 --> 00:03:28,529
Kdyby nás náš Pán nezkoušel, mohl by

12
00:03:28,617 --> 00:03:33,244
všechny ty pornografické knihy
a gramofonové desky spálit

13
00:03:33,330 --> 00:03:37,410
a všechny je proměnit
v jeden velký, černý škvarek!

14
00:03:37,501 --> 00:03:41,250
Ale jak by nás to posílilo?

15
00:03:45,926 --> 00:03:49,426
Již hodně brzy ke mně můj Pán přijde

16
00:03:50,723 --> 00:03:52,881
a zeptá se mě

17
00:03:53,058 --> 00:03:55,893
na každého z vás.

18
00:03:57,897 --> 00:04:00,648
A jak já k Němu v ten den promluvím?

19
00:04:01,609 --> 00:04:03,352
Řeknu, že mám hodně práce?

20
00:04:04,320 --> 00:04:05,944
Že jsem unavený?

21
00:04:07,198 --> 00:04:08,822
Že se nudím?

22
00:04:09,241 --> 00:04:11,566
Ne! To nemohu dopustit!

23
00:04:12,912 --> 00:04:14,703
Já jeho zkoušky přivítám!

........