1
00:00:26,854 --> 00:00:30,566
LOS ANGELES ROK 1991

2
00:00:30,649 --> 00:00:33,402
PŘISTÁLI

3
00:00:33,486 --> 00:00:34,904
A TEĎ JSOU MEZI NÁMI...

4
00:00:34,987 --> 00:00:38,449
<i>Vojáci je eskortovali dolů...</i>

5
00:00:40,451 --> 00:00:43,621
<i>Zdálo se, že se otvírají dveře. Ale zřejmě ne.</i>

6
00:00:43,704 --> 00:00:48,375
<i>- To není podfuk. Je to skutečnost.</i>
<i>- Je to šedozelená...</i>

7
00:00:48,459 --> 00:00:52,963
<i>Tak to vypadalo v kalifornské</i>
<i>poušti Mojave před třemi lety.</i>

8
00:00:53,047 --> 00:00:57,343
<i>Historický první pohled na loď</i>
<i>Příchozích po jejím dramatickém přistání.</i>

9
00:00:57,426 --> 00:01:01,388
<i>Tito "Příchozí", jak se brzy ukázalo,</i>
<i>byli geneticky vytvořená rasa,</i>

10
00:01:01,472 --> 00:01:05,476
<i>přizpůsobená pro tvrdou práci</i>
<i>téměř v každém prostředí.</i>

11
00:01:05,559 --> 00:01:08,103
<i>Jejich loď byla de facto otrokářská loď,</i>

12
00:01:08,187 --> 00:01:12,566
<i>vyvržená na Zemi bez možnosti</i>
<i>vrátit se tam, odkud přišla.</i>

13
00:01:12,650 --> 00:01:17,488
<i>Nyní byli Příchozí díky obhájcům</i>
<i>občanských práv propuštěniz karantény.</i>

14
00:01:17,571 --> 00:01:20,324
<i>A jak na to reagují obyvatelé míst,</i>
<i>na kterých se usadili?</i>

15
00:01:20,407 --> 00:01:23,994
<i>Proč je musíme dostat my?</i>
<i>Proč nemůžou jet do Ruska?</i>

16
00:01:24,078 --> 00:01:25,496
Na to se rád napiju.

17
00:01:25,579 --> 00:01:30,000
<i>Já jsem student. Budu ve třídě</i>
<i>s dětma, kterým je devět nebo deset let.</i>

18
00:01:30,084 --> 00:01:33,337
<i>Systém hodnocení půjde do háje.</i>
<i>S kariérou se můžu rozloučit.</i>

19
00:01:33,420 --> 00:01:39,051
<i>Mám za soupeře... Jestli jsou v deseti</i>
<i>dvakrát chytřejší, já najdu práci jen tady.</i>

20
00:01:39,135 --> 00:01:44,265
<i>Vůbec nejpůsobivější slova na uvítanou</i>
<i>pronesl tehdejší prezident Reagan.</i>

21
00:01:44,348 --> 00:01:48,727
<i>Dospěli jsme k bodu zvratu,</i>
<i>k okamžiku obtížného rozhodování.</i>

22
00:01:49,019 --> 00:01:51,730
........