1
00:00:45,380 --> 00:00:47,090
Tati!

2
00:00:50,552 --> 00:00:53,263
- Tati, jsi doma?
- Třeba není.

3
00:00:53,263 --> 00:00:55,599
Určitě je.
Tati!

4
00:00:56,891 --> 00:00:58,560
Ozval se?

5
00:00:58,560 --> 00:01:00,562
To bys ho snad slyšel, ne?

6
00:01:00,562 --> 00:01:01,688
Podívej se oknem.

7
00:01:08,153 --> 00:01:09,279
Tati!

8
00:01:14,367 --> 00:01:17,370
Myslím, že se o něj nemusíš bát,
je jistě v pořádku.

9
00:01:18,705 --> 00:01:20,457
Já nevím.

10
00:01:22,751 --> 00:01:24,002
- Já se vsadím, že...
- Tati!

11
00:01:26,963 --> 00:01:28,798
Tati, jsi tam?!

12
00:01:30,967 --> 00:01:32,928
Neměli jsme ho nechávat samotného.

13
00:01:32,928 --> 00:01:35,096
Ale vždyť on sem chtěl,
tak si nic nevyčítej.

14
00:01:37,265 --> 00:01:39,184
- Slyšíš? Počkej...
- Stanley!

15
00:01:39,184 --> 00:01:40,685
Počkej, už běžím.

16
00:01:43,396 --> 00:01:46,441
Kolikrát jsem ti říkala,
že nesmí v tomhle domě zůstat sám?

17
00:01:46,441 --> 00:01:49,819
- Nejméně 100krát.
- Ale vždyť on chtěl zůstat sám.

18
00:01:50,070 --> 00:01:52,739
Ty abys nebyl na jeho straně.

19
00:01:53,198 --> 00:01:57,160
Redakce edinského deníku,
dopisy čtenářů, šéfredaktorovi.

20
00:02:00,080 --> 00:02:03,249
Ve svém posledním dopise jsem asi dost
jasně nevysvětlil,

21
00:02:06,419 --> 00:02:08,838
co se mi vlastně stalo.

22
00:02:12,717 --> 00:02:15,095
Odpoutal jsem se od času.

23
00:02:23,228 --> 00:02:26,356
........