1
00:02:24,662 --> 00:02:27,070
<i>Nejdříve jsem našla ten dům.</i>

2
00:02:28,416 --> 00:02:32,745
<i>Přemýšlela jsem, jací lidé tam žili,</i>
<i>jaký měli život.</i>

3
00:02:35,423 --> 00:02:40,714
<i>Něco mi našeptávalo slova</i>
<i>a já jsem začala psát.</i>

4
00:02:42,055 --> 00:02:46,763
<i>Z mého pera vycházejí příběhy</i>
<i>o světě, který mohl být,</i>

5
00:02:46,976 --> 00:02:50,226
<i>o světě mé fantazie.</i>

6
00:02:51,397 --> 00:02:54,980
<i>A jeden z nich vám budu vyprávět.</i>

7
00:03:01,574 --> 00:03:07,031
<i>Ale varuji vás,</i>
<i>není to úsměvný příběh.</i>

8
00:03:10,750 --> 00:03:14,700
<i>Začíná příchodem neznámého muže.</i>

9
00:03:23,638 --> 00:03:26,093
<i>- Pan Heathcliff?</i>
- Pan Heathcliff?

10
00:03:26,307 --> 00:03:29,759
<i>- Musíte počkat.</i>
- Musíte počkat.

11
00:04:28,494 --> 00:04:30,238
Kdo jste?

12
00:04:31,414 --> 00:04:35,115
Lockwood.
Váš nový nájemce z Grange.

13
00:04:35,335 --> 00:04:39,000
Překvapuje mě, že jste si
k procházce vybral bouřku.

14
00:04:39,213 --> 00:04:44,421
Zabloudil jsem na vřesovišti.
Je to na Grange daleko?

15
00:04:50,391 --> 00:04:55,349
- Možná by mě mohl někdo doprovodit.
- Nemohl.

16
00:04:55,563 --> 00:05:00,190
- Půjdu s ním až k parku.
- Půjdeš s ním leda do pekel.

17
00:05:01,694 --> 00:05:06,937
Když nebudu mít průvodce,
budu muset přenocovat tady.

18
00:05:07,158 --> 00:05:11,203
Nemám tu ubytování
pro cizí lidi.

19
00:05:18,002 --> 00:05:20,754
Tak budu spát na židli.

20
00:05:34,352 --> 00:05:37,021
Je tu pokoj, který nepoužívají.

21
00:05:50,159 --> 00:05:54,786
- Nenechávejte ji na okně.
- Proč?

22
00:07:28,466 --> 00:07:35,299
........