1
00:00:10,302 --> 00:00:14,802
ALMOST HUMAN

2
00:02:36,615 --> 00:02:39,075
Pane, co je to za značku auta?

3
00:02:39,576 --> 00:02:41,494
Mazej odsud, je to tu nebezpečný.

4
00:02:58,679 --> 00:03:00,347
To je vaše auto?

5
00:03:03,767 --> 00:03:05,310
Ptal jsem se, jestli je to vaše auto.

6
00:03:07,479 --> 00:03:10,356
- Auto?
- Tady se nesmí stát.

7
00:03:10,857 --> 00:03:14,402
Musím vás pokutovat. Rozhodnete
se jestli je vaše nebo ne?

8
00:03:17,489 --> 00:03:19,741
Honem! Policie!

9
00:03:22,411 --> 00:03:23,495
Pohyb!

10
00:03:23,954 --> 00:03:27,207
- Pomoc, mami.
- Rychle!

11
00:03:33,839 --> 00:03:36,591
Nestřílejte, mají sebou moje dítě.

12
00:03:41,638 --> 00:03:43,556
Šlápni na to, ty idiote!

13
00:03:52,774 --> 00:03:53,775
Zmlkni.

14
00:03:57,738 --> 00:03:59,114
Spojka prokluzuje.

15
00:04:05,704 --> 00:04:06,705
Nehýbej se.

16
00:04:35,776 --> 00:04:36,777
Rychle.

17
00:04:37,944 --> 00:04:38,945
Pohyb.

18
00:04:54,795 --> 00:04:55,796
Mami.

19
00:05:42,801 --> 00:05:44,219
Přidej nebo nás dostanou.

20
00:06:30,140 --> 00:06:31,683
No tak, neplač.

21
00:06:32,058 --> 00:06:33,142
Jedeme.

22
00:06:40,817 --> 00:06:44,821
Přišel by na všechno,
co jsem mohl dělat?

23
00:06:45,196 --> 00:06:47,406
- Málem nás chytil.
- Ne, ty bastarde!

24
00:06:48,909 --> 00:06:50,702
Přišel by na na nás.
........