1
00:01:20,480 --> 00:01:23,840
-Jsme ve vážných problémech, Cosimo.
-Už i v minulosti jsme vedli banku z Trebbia.

2
00:01:23,920 --> 00:01:25,920
-To nic nevyřeší.
-Stefano, dobře to ukryj.

3
00:01:26,000 --> 00:01:28,720
Dlužíme mnohem více než máme
a žádné obchody teď nejsou na obzoru.

4
00:01:28,800 --> 00:01:29,720
Pomoz matce.

5
00:01:32,360 --> 00:01:33,360
Všechen ten povyk.

6
00:01:33,440 --> 00:01:35,480
Od kdy se z bohatých lidí
stali takoví zbabělci?

7
00:01:35,560 --> 00:01:38,720
-Raději nasedni, matko.
-Ano, ano, ano.

8
00:01:38,800 --> 00:01:41,240
Městská stráž každým okamžikem
postaví kordon. Musíme jet.

9
00:01:41,320 --> 00:01:43,640
Nasedni si.
Za chvilku budu u tebe.

10
00:01:49,480 --> 00:01:50,520
L.C.

11
00:01:50,600 --> 00:01:54,560
Majitelem dýky, co zabila Tancrediho
je Lupo Corona.

12
00:01:54,640 --> 00:01:57,280
Je to přítel Albizziho.
K otci asi necítil žádnou lásku.

13
00:01:57,360 --> 00:01:59,160
Coronové zůstávají ve Florencii.

14
00:01:59,240 --> 00:02:02,720
Když jsem přišel do stáje,
tak tam stáli koně stále neodstrojeni.

15
00:02:02,800 --> 00:02:05,000
Jakmile stráže postaví kordon
nikdo už neopustí město, Marco.

16
00:02:05,080 --> 00:02:07,680
Ten mor bude nemocný ze mne,
ne já z něj.

17
00:02:09,280 --> 00:02:12,160
A nikdo ho nemůže dostat dvakrát.

18
00:02:12,240 --> 00:02:14,920
- Dej na sebe pozor, příteli.
- Budu!

19
00:02:15,000 --> 00:02:16,120
Messere Cosimo.

20
00:02:16,200 --> 00:02:19,040
Ricciardo, co tady děláš?
Musíš zmizet z města.

21
00:02:19,120 --> 00:02:23,280
-My nemáme kam jít.
-Cosimo! Pospěš!

22
........