1
00:01:13,720 --> 00:01:15,880
- Medici!
- Tohle je omyl!

2
00:01:18,920 --> 00:01:19,920
Jsme tu pro vás!

3
00:01:20,920 --> 00:01:21,920
Chceme vás podpořit!

4
00:01:36,160 --> 00:01:38,960
Rinaldo degli Albizzi.

5
00:01:39,040 --> 00:01:41,080
Svolal jsi toto zasedání...

6
00:01:41,160 --> 00:01:46,040
abys vznesl obvinění proti
Cosimovi de' Medici. Mluv.

7
00:01:49,120 --> 00:01:51,840
A tak začal pád rodu Medici.

8
00:01:51,920 --> 00:01:53,520
- Ne předčasně.
- Pánové!

9
00:01:56,120 --> 00:01:57,880
Signor Cosimo de' Medici...

10
00:01:58,800 --> 00:02:01,440
byl uvězněn pro obvinění,
že vyslal svého služebníka...

11
00:02:02,760 --> 00:02:05,480
aby se vloupal do domu
zesnulého Lupa Corony.

12
00:02:06,200 --> 00:02:08,280
Avšak od jeho uvěznění,

13
00:02:08,360 --> 00:02:11,880
se objevily důkazy
z daleko závažnějšího zločinu...

14
00:02:13,160 --> 00:02:16,240
proti muži, jehož mnoho z nás
považovalo za svého přítele.

15
00:02:18,160 --> 00:02:21,040
Cosimo de' Medici se rozhodl
udělat ze sebe tyrana.

16
00:02:22,880 --> 00:02:25,720
Na obvinění ze zrady
je jen jedna odpověď...

17
00:02:28,800 --> 00:02:30,160
Smrt zrádci.

18
00:02:34,360 --> 00:02:35,680
Pusťte Cosima!

19
00:02:35,760 --> 00:02:36,880
Bastarde!

20
00:02:38,520 --> 00:02:40,000
- Zabijte toho lichváře!
- Bastarde!

21
00:02:44,320 --> 00:02:45,440
Cosimo de' Medici.

22
00:02:46,720 --> 00:02:50,680
Jak odpovíš
na obvinění Signora Rinalda?

23
........