1
00:01:36,960 --> 00:01:40,640
Otče na nebesích,
Tvá moc nás přivádí na zem.

2
00:01:41,720 --> 00:01:43,200
Dává nám život.

3
00:01:45,680 --> 00:01:49,400
Tvá prozřetelnost nás provází
a až Ty rozkážeš, měníme se v prach.

4
00:01:52,680 --> 00:01:55,360
Ti kdo zemřeli stále žijí Tvou přítomností.

5
00:01:59,160 --> 00:02:01,680
Jejich životy nekončí.

6
00:02:01,760 --> 00:02:05,640
Ve společnosti Krista
ti kdož zemřeli, žijí dále.

7
00:02:05,720 --> 00:02:08,160
Těšiti se budou ve Tvém království

8
00:02:09,760 --> 00:02:14,600
Kde smutek je neznámý a radost trvá.

9
00:02:14,680 --> 00:02:16,920
Dnes Tě žádáme o slitování

10
00:02:17,000 --> 00:02:22,240
s dušemi našich zesnulých bratří,
Rinalda a Orlanda Albizzi.

11
00:02:23,960 --> 00:02:28,440
Tak krutě vytržených z našeho světa
meči hříšníků.

12
00:02:33,160 --> 00:02:37,560
Poskytni Rinaldovi a Orlandovi milosrdenství.

13
00:03:10,520 --> 00:03:14,000
Signoria musí obsadit
Rinaldovo místo.

14
00:03:14,080 --> 00:03:18,640
-Guadagni, jeho tělo ještě ani nevychladlo.
-To jsou věci, které nesnesou odkladu. Promiňte.

15
00:03:18,720 --> 00:03:20,080
Šlechta je neklidná.

16
00:03:20,160 --> 00:03:22,400
Musíme najít náhradu
tak rychle jak je to jen možné.

17
00:03:22,480 --> 00:03:24,880
-Dobře.
-Někoho, kdo je pro šlechtu přijatelný,

18
00:03:24,960 --> 00:03:28,560
ale zároveň přístupný pro vás a vaši rodinu.

19
00:03:29,640 --> 00:03:33,640
Předpokládám, že víte,
že o to místo žádá Andrea Pazzi.

20
00:03:33,720 --> 00:03:35,120
Samozřejmě.

21
00:03:35,200 --> 00:03:38,840
V Signorii je dost lidí,
pro které je vhodným kandidátem.

22
00:03:38,920 --> 00:03:41,920
To možná ano, ale hodně Medicejů
ten názor nesdílí.

........