1
00:00:02,709 --> 00:00:03,755
Potvrdíte.

2
00:00:03,819 --> 00:00:05,537
Že Walewskou zabil Kuś.

3
00:00:06,649 --> 00:00:09,342
Určitě je někde schovali tak dobře,
že nemáme šanci je najít.

4
00:00:09,884 --> 00:00:11,073
Je tam jenom moje číslo.

5
00:00:12,577 --> 00:00:16,184
Pamatuješ si to rekreační středisko
za městem?

6
00:00:16,328 --> 00:00:16,982
Lesní ráj!

7
00:00:17,901 --> 00:00:18,955
Jdeme na výlet.

8
00:00:21,209 --> 00:00:23,277
- Kdo z vás ji uhodil?
- Shrek! Já ji jenom uvázal!

9
00:00:23,288 --> 00:00:25,203
Nekecej, Kijano! To tys ji mlátil!

10
00:00:26,736 --> 00:00:27,936
Cos to udělal?

11
00:00:28,413 --> 00:00:30,651
Oddělal jsem dva hajzly, kteří
zabili tu holku.

12
00:00:31,054 --> 00:00:32,751
Kdo byl ještě u toho ohniště?!

13
00:00:33,916 --> 00:00:35,163
Někdo ji ustřihl vlasy.

14
00:00:35,605 --> 00:00:38,374
Myslíte, že opilý chuligán
se takhle baví?

15
00:00:39,311 --> 00:00:40,749
Přivedl nás sem Jakub.

16
00:00:41,264 --> 00:00:43,356
Křičel: To byla sranda, to byla sranda.

17
00:00:50,059 --> 00:00:52,496
Chtěl aby ses bál tak, jak se moji
kluci báli Kuśe!

18
00:00:57,959 --> 00:00:59,472
Byl jsem opilec, hajzl, ale ne úchyl.

19
00:01:05,594 --> 00:01:06,464
Adriane!

20
00:01:07,538 --> 00:01:08,270
Odveďte ji!

21
00:01:08,846 --> 00:01:10,036
Jste výborný střelec.

22
00:01:14,085 --> 00:01:15,001
Jsi normální?

23
00:01:15,066 --> 00:01:17,599
Ty už mi nikdy nebudeš rozkazovat, kurva!

24
00:01:21,168 --> 00:01:22,455
........