1
00:00:35,619 --> 00:00:40,457
Byl přede mne předveden muž,
jenž rozvrací národ.

2
00:00:41,834 --> 00:00:46,755
Je obviněn z pobuřování a rouhání,
za což si zaslouží smrt.

3
00:01:00,561 --> 00:01:03,355
Vladaři můj!

4
00:01:09,361 --> 00:01:10,612
Vladaři,

5
00:01:13,782 --> 00:01:17,828
v Jeruzalémě je obyčej ve svátek...

6
00:01:17,911 --> 00:01:20,581
propustit lidu jednoho vězně.

7
00:01:20,664 --> 00:01:22,541
Na to si vzpomínám.

8
00:01:22,624 --> 00:01:26,420
Kterého mám propustit? Tohoto muže,
jehož mnozí z vás zvou králem?

9
00:01:27,296 --> 00:01:29,214
Nebo Barabáše?

10
00:01:30,382 --> 00:01:32,092
Propusť Barabáše!

11
00:01:34,219 --> 00:01:38,348
- Propusť Ježíše Nazaretského!
- Ne, Barabáše ne!

12
00:01:43,854 --> 00:01:47,482
- Barabáše!
- Propusť Barabáše! Ukřižuj Nazaretského!

13
00:01:48,692 --> 00:01:51,820
Pane, oni se pomátli na rozumu.
Barabáš je buřič.

14
00:01:52,070 --> 00:01:53,906
Lupič a vrah.

15
00:01:55,866 --> 00:01:57,284
Propusť Barabáše!

16
00:03:29,334 --> 00:03:33,005
Odveďte Nazaretského,
dejte jej zbičovat a znovu jej přiveďte,

17
00:03:33,380 --> 00:03:35,048
neboť bude ukřižován.

18
00:04:25,182 --> 00:04:26,934
To stačí.

19
00:04:27,226 --> 00:04:28,393
Odveďte ho.

20
00:04:45,911 --> 00:04:47,037
Otevři.

21
00:05:02,344 --> 00:05:03,512
Pojď.

22
00:05:17,651 --> 00:05:19,653
Jeden muž má být propuštěn.

23
00:05:21,405 --> 00:05:22,739
Propuštěn?

24
........