1
00:01:29,808 --> 00:01:30,850
Pět minut.

2
00:02:56,808 --> 00:03:03,558
Titulky Audit ( ?° ?? ?°)

3
00:03:32,517 --> 00:03:34,934
Byl jste členem
nějaké politické organizace,

4
00:03:35,017 --> 00:03:38,267
nebo skupin, jejichž činnosti
mají politický charakter?

5
00:03:38,475 --> 00:03:39,600
Ne, pane.

6
00:03:40,642 --> 00:03:43,267
Podstoupil jste během posledních
sedmi let lékařské prohlídky

7
00:03:43,475 --> 00:03:46,267
týkající se emočních, nebo
psychiatrických poruch?

8
00:03:46,475 --> 00:03:47,642
Ne, pane.

9
00:03:49,308 --> 00:03:51,891
Ověřovala si vás vláda
před vězeňskou službou,

10
00:03:52,100 --> 00:03:54,100
nebo jste obdržel nějaké
osvědčení o bezpečnosti?

11
00:03:54,183 --> 00:03:56,391
Ano.
Byl jsem vojákem z povolání.

12
00:03:58,767 --> 00:04:00,434
Jaká je úroveň vašeho
bezpečnostního certifikátu?

13
00:04:00,558 --> 00:04:02,308
Kategorie 2. Důvěrné.

14
00:04:07,017 --> 00:04:08,767
Kolik let jste strávil ve vězeňské službě?

15
00:04:09,392 --> 00:04:10,434
2 roky.

16
00:04:11,892 --> 00:04:13,559
Vždy v dílnách?

17
00:04:14,725 --> 00:04:15,767
Ano.

18
00:04:17,933 --> 00:04:20,746
Laranga je odlišná od
Britského způsobu vězeňství.

19
00:04:21,475 --> 00:04:23,683
<i>Jsme vězení se speciálním stupněm dohledu.</i>

20
00:04:24,725 --> 00:04:26,058
<i>Byl jste už tady?</i>

21
00:04:26,183 --> 00:04:27,517
<i>Ne, pane.</i>

22
00:04:29,183 --> 00:04:30,642
<i>Proč pracujete ve vězeňské službě?</i>

23
00:04:31,475 --> 00:04:34,183
<i>Chci pomáhat lidem v přeměně,</i>
........