1
00:00:13,570 --> 00:00:17,150
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:17,220 --> 00:00:21,040
Zem, na které žijete,
musí být navrácena. Opusťte ranč.

3
00:00:21,350 --> 00:00:23,880
Být vůdcem znamená
vědět, kdy přestat.

4
00:00:27,130 --> 00:00:29,640
<i>Troy a strážní dělají to,
co my nedokážeme.</i>

5
00:00:29,710 --> 00:00:31,080
Chrání nás.

6
00:00:31,110 --> 00:00:34,260
Na Troye a jemu podobné
se nemůžete spoléhat.

7
00:00:34,330 --> 00:00:37,750
- Nemohu tu žít.
- K tomu tě nebudu nutit.

8
00:00:38,080 --> 00:00:39,910
Tohle byl můj dům.

9
00:00:40,110 --> 00:00:42,130
<i>Každý domov musí mít zbraň.</i>

10
00:00:51,040 --> 00:00:52,770
To tys mě o to požádal.

11
00:00:53,110 --> 00:00:54,860
Jo, promiňte.

12
00:01:00,330 --> 00:01:03,660
- Tyhle obavy je nepřivedou zpátky dřív.
- Měli bychom je jít hledat.

13
00:01:03,770 --> 00:01:05,970
Vrátí se, až se vrátí.

14
00:01:06,040 --> 00:01:08,620
Teď se soustřeď na něco jiného.

15
00:01:08,800 --> 00:01:10,620
Dobře.

16
00:01:18,110 --> 00:01:19,970
Už tu měli být.

17
00:01:22,570 --> 00:01:24,220
Však se vrátí.

18
00:01:30,510 --> 00:01:33,400
Troy slíbil, že ochrání Madison.

19
00:01:34,460 --> 00:01:36,910
Slíbil to mně.
To pro něj něco znamená.

20
00:01:38,480 --> 00:01:40,620
- Skutečně?
- Jo.

21
00:01:43,130 --> 00:01:46,200
Když jsme byli malí,
tak jsem ho ochraňoval.

22
00:01:46,910 --> 00:01:50,220
Můžeš mu věřit.
Alespoň v tomto.

23
00:01:50,460 --> 00:01:53,820
........