1
00:00:03,503 --> 00:00:05,297
Volby, které činíme,

2
00:00:05,297 --> 00:00:07,674
to, jak jednáme

3
00:00:07,674 --> 00:00:10,469
velké i malé chvíle,

4
00:00:10,469 --> 00:00:13,347
to vše z nás činí síly osudu.

5
00:00:13,350 --> 00:00:18,234
<font color=#FF8000>STAR WARS: Síly osudu
1x01 Písky Jakku</font>

6
00:00:25,234 --> 00:00:28,570
Dokud se pro tebe někdo nevrátí,
můžeš zůstat se mnou.

7
00:00:37,454 --> 00:00:38,705
Pojď.
Drž se mnou krok.

8
00:00:38,705 --> 00:00:39,748
Počkej!
Nehýbej se.

9
00:00:41,458 --> 00:00:42,876
To je noční červ.

10
00:00:42,876 --> 00:00:44,461
Krmí se kovovým smetím.

11
00:00:48,006 --> 00:00:49,091
Teď budeme utíkat!

12
00:00:52,177 --> 00:00:53,720
Asi dneska ještě nejedl.

13
00:00:53,720 --> 00:00:55,973
Musíme najít něco jiného,
čím ho nakrmíme.

14
00:01:01,270 --> 00:01:03,021
BB-8, tudy.

15
00:01:12,447 --> 00:01:14,283
Nezastavuj se, BB-8.

16
00:01:14,283 --> 00:01:15,659
Jsme skoro doma.

17
00:01:30,048 --> 00:01:32,009
Ne!
BB-8, počkej!

18
00:01:37,097 --> 00:01:38,056
Ne!

19
00:01:56,241 --> 00:01:57,326
Pardon!

20
00:02:15,927 --> 00:02:17,804
Na, vím, že máš hlad.

21
00:02:17,804 --> 00:02:18,805
Vezmi si tohle.

22
00:02:28,148 --> 00:02:29,691
Teď jsme v bezpečí.

23
00:02:31,234 --> 00:02:33,320
Jak jsem tě našla?

24
00:02:33,320 --> 00:02:34,863
........